Zeeuwse proef met auto op- en afzetten tijdens schutten

0

Er komt een proef met het op- en afzetten van auto’s op de Zandkreeksluis en de Kreekraksluizen door schepen terwijl ze aan het schutten zijn. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten na overleg met onder andere Koninklijke Schuttevaer. De proef begint op 1 juni en duurt één jaar

Er is een aanpassing van het bedieningsprotocol op de sluizen voor nodig. Schippers moeten hun voornemen tot het op- of afzetten ruim vóór het plannen van de eerstvolgende kolkindeling kenbaar maken aan het bedienend personeel van de sluis en vervolgens de aanwijzingen van het bedienend personeel op te volgen. Zowel bij de Zandkreeksluis als de Kreekraksluizen is het op- of afzetten toegestaan aan beide zijden van de sluiskolk.

Andere voorwaarden zijn:

• het op- en afzetten dient vlot te geschieden en mag op generlei wijze leiden tot oponthoud van het schutbedrijf
• tijdens het in- uitvaren van de sluiskolk dient de autokraan zich in gestreken toestand te bevinden
• bij dreigende schade dient de schipper hiervan onverwijld melding te doen aan het bedienend personeel. Eventuele (gevolg)schade zal worden verhaald op de schipper
• het voertuig dient onmiddellijk na het afzetten te worden verwijderd van de kolkmuur
• behoudens een periode van maximaal acht uur voor het aan boord nemen van het voertuig, is het niet toegestaan om voor langere duur te parkeren op het sluisobject
• indien bij grote drukte de sluisindeling niet tegemoet kan komen aan het verzoek om het op- of afzetten van een voertuig, dient de betrokken schipper te wachten tot een volgende schutting of uit te wijken naar een auto-afzetplaats buiten de sluiskolk
• het op- of afzetten is alleen toegestaan aan de zijde waar het betrokken schip is afgemeerd
• indien, bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, de veiligheid in het geding komt, kan het bevoegd gezag besluiten de auto op- en afzet mogelijkheid tijdelijk op te schorten

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.