Weer stewards op drukke sluizen

0

Deze zomer zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke sluizen. Met hun hulp aan de recreatievaart gaat het invaren en afmeren sneller en wordt de ruimte in de kolk beter benut. Ook delen de stewards de folder ‘Veilig het water op!’ uit, om aandacht te vragen voor het veilig samen varen van beroeps en creatievaart.

De stewards zijn dit jaar aanwezig op twaalf door Rijkswaterstaat beheerde sluizen. Het gaat om sluizen waar in drukke periodes wachttijden ontstaan, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten en bij voor de recreatievaart lastige objecten (bijvoorbeeld bij getrapt schutten of een groot verval). Inmiddels zet een aantal andere vaarwegbeheerders in navolging van Rijkswaterstaat ook stewards in; bijvoorbeeld in de Kop van Overijssel, op de Wilhelminasluis in Zaandam, bij de Prinses Margriet Sluis in Lemmer en de Prins Johan Frisosluis in Stavoren.
De periode waarin Rijkswaterstaat stewards inzet, varieert per locatie en is afhankelijk van de verwachte drukte. Op een aantal sluizen gaan ze dit weekend aan de slag.

Veilig het water op!

De stewards delen ook de folder ‘Veilig het water op!’ uit. Die is onderdeel van een bredere campagne die als doel heeft om de veiligheid op de vaarweg te vergroten door beroepsschippers, recreatieschippers en roeiers bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen. Nieuw is dat dit jaar ook aandacht wordt geschonken aan zwemmers in de vaarweg. De folders zijn ook in Duits, Engels en Frans beschikbaar.
De campagne wordt uitgevoerd onder de vlag van het samenwerkingsconvenant Varen doe je samen, een initiatief van Rijkswaterstaat, de Provincies, Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports, Haven Amsterdam, Koninklijke Schuttevaer, ANWB, Watersportsverbond, HISWA en SRN.

Vlotter
In heel Nederland zet Rijkswaterstaat in totaal circa zestig stewards in. Daarvan heeft tweederde in eerdere jaren ook al als steward gewerkt. Nieuwe kandidaten zijn geworven via www.werkenbijhetrijk.nl, studentensites, en via het netwerk van stewards en sluismeesters. Bij de selectie is onder meer gelet op vaarervaring, affiniteit met watersport en klantgerichtheid.
Nieuwe stewards krijgen een tweedaagse opleiding. Daarbij ligt de focus op wat zij vanaf de sluismuur kunnen bijdragen aan het vlot en veilig passeren van de sluis. Onderdelen van de opleiding zijn de regels voor het schutten, de gevaren op en rond de sluis en het inschatten en beïnvloeden van vaargedrag vanaf de sluismuur.
Stewards helpen om een vlottere doorstroming bij drukke sluizen te bereiken en om veilig gebruik van de sluis te bevorderen. Ook helpen ze minder ervaren recreanten vertrouwd te maken met het gebruik van sluizen. De stewards werken onder supervisie van de sluismeester. Ze geven de instructies van de sluismeester door (bijvoorbeeld de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk), helpen door het aannemen en losgooien van lijnen en beantwoorden vragen en geven informatie. De recreant is overigens niet verplicht de aanwijzingen van de steward op te volgen.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.