Transitiecomité: eenheid in verscheidenheid

0

Minister Schultz informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van het Transitiecomité.

Het Transitiecomité heeft zich ten doel gesteld om “eenheid in verscheidenheid” te creëren, schrijft minister Melanie Schultz (I&M) aan de Tweede Kamer. “Samenwerken waar dit nodig is voor effectiever optreden, ruimte voor eigenheid waar dit gewenst wordt en het beter benutten van de potenties van de binnenvaart niet in de weg staat.”

“In de toekomstige gezamenlijke belangenbehartiging van de binnenvaart is plaats voor onderwerpen van algemeen belang, waaronder technisch-nautische aspecten, maar ook CAO, onderwijs en innovatie. Ook zal er ruimte zijn voor de specifieke belangenbehartiging van de subsectoren in de binnenvaart, zoals de containervaart en de tankvaart. Binnen de samenwerking blijven eigen karakter en identiteit van de deelnemende partijen herkenbaar voor de achterban.”
Er wordt door het Transitiecomité toegewerkt naar een gezamenlijk bestuur om invulling te geven aan de samenwerking. “Het is de bedoeling om alle relevante aandachtsgebieden van de drie organisaties in domeinen te verdelen, en voor elk domein één verantwoordelijke aan te wijzen, die tevens namens alle deelnemende partijen naar buiten treedt.”
De minister noemt de omvorming van Kantoor Binnenvaart per 1 november van een stichting naar een federatieve vereniging als voorbeeld van de vooruitgang van het proces. Ook het ‘uit de weg ruimen’ van de rechtszaak over de NN-gelden noemt ze ‘bemoedigende eerste stappen op weg naar een betere samenwerking in de binnenvaart’.

Andere punten
Het Transitiecomité is nog niet bezig geweest met de andere punten uit het rapport waarmee een jaar geleden Arie Verberk kwam. Daar zijn volgens Schultz wel Havenbedrijf Rotterdam (Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart) en haar ministerie (Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen) mee bezig geweest. Deze projecten zijn ‘belangrijke bouwstenen aan het Masterplan Achterlandlogistiek’. “Een consultatie onder marktpartijen door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) heeft uitgewezen dat een Masterplan Achterlandlogistiek voor de binnenvaart het meest succesvol is wanneer de hele keten aan bod komt. Ik hecht er sterk aan dat het Masterplan concrete meerwaarde heeft voor de marktpartijen in de keten, en zal hen daarom nauw bij de totstandkoming ervan blijven betrekken. Bij de ontwikkeling van het Masterplan zal tevens worden aangesloten bij de relevante actiepunten uit de agenda van het Topteam Logistiek.”
“Ook met de banken is (via de Nederlandse Vereniging van Banken) gesproken over hun betrokkenheid bij het komen tot een structuurverbetering van de binnenvaart. De gezamenlijke banken hebben toegezegd kennis, kunde en ervaring beschikbaar te stellen om samen met het Transitiecomité concrete projecten voor de binnenvaartsector mogelijk te maken. Zo wordt momenteel besproken op welke wijze de cursus “Er-Varen Ondernemers” vanuit banken kan worden versterkt.” Die cursus past ook in het plaatje van Verberk dat moet worden gewerkt aan bedrijfseconomische en commerciële vaardigheden bij de schippers.

Prijsvraag
De minister ziet de prijsvraag “De Binnenvaart Maakt Schoon Schip” als invulling van het streven naar milieuvriendelijker vervoer. “Er is een groot aantal reacties geweest. Aan de 16 beste inzendingen is een bedrag toegekend om de plannen verder uit te werken. Maximaal vijf van hen zullen op korte termijn opdracht krijgen om hun plan ook daadwerkelijk uit te voeren. In totaal is een bedrag van € 2,5 mln beschikbaar.”
Ook noemt ze de Green Award voor de binnenvaart, waar inmiddels 55 certificaten zijn uitgegeven. De minister verwacht dat dit keurmerk op termijn een belangrijk instrument kan worden voor verladers die een keuze voor duurzame binnenvaart willen maken.
De minister heeft vervolgens ingestemd met verlenging van de actie “Maatwerkvoorlichting Verladers” ‘tot in 2012’. Ze meldt echter geen melding van verhoging van het beschikbaar gestelde bedrag van € 750.000.
Een actieplan voor de kleine schepen wordt nog dit jaar aan de Kamer gezonden, belooft de minister. In het Actieplan komen ook de overgangsmaatregelen van de CCR aan de orde.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.