- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsToch weer onderzoek naar nieuwe vaarweg Drachten

Toch weer onderzoek naar nieuwe vaarweg Drachten

- Advertentie -

Delen

De plannen voor een nieuwe vaarweg naar de binnenhaven van Drachten lijken toch niet helemaal van de baan. Nadat Provinciale Staten van Friesland zich onlangs nog negatief uitspraken over de wensen van Drachten voor betere bereikbaarheid voor de binnenvaart, lijkt er nu toch weer nieuwe hoop te gloren. De provincie heeft nog maar weer eens een nieuw onderzoek naar de economische haalbaarheid aangekondigd.

De besluitvorming rond de plannen voor een nieuwe vaarweg voor schepen van klasse Va voor de binnenhaven van Drachten lijkt steeds meer op een never ending story. Eind april sprak de Provinciale Staten van Friesland zich uit tegen een nieuwe vaarweg tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten via de polder de Hege Warren. Het zou economisch niet haalbaar zijn. De aanleg zou minstens 50 miljoen euro bedragen. En dat bedrag had de provincie er niet voor over om de bereikbaarheid van een aantal bedrijven in Drachten via het water te verbeteren.

Toen al liet de Provincie doorschemeren dat de plannen wellicht in een breder kader wél economisch interessant zouden kunnen uitvallen. Door ook het recreatiegebied De Alde Feanen verder te ontwikkelen, de broeikasuitstoot in het aangelegen gebied De Hege Warren aan te pakken en extra oppervlakte te creëren om boezemwater op te vangen. In een totaalplan met ook natuurlandschapsontwikkeling zou de hoge investering wellicht alsnog economisch rendabel en verantwoord kunnen zijn.

 

Protest

Vervolgens kwam er vanuit er vanuit verschillende hoeken protest tegen de ‘nieuwe’ plannen van de Provincie. Vanuit recreatieve hoek viel vooral van watersportdorp Grouw de nodige kritiek te horen. Dat wil als plek voor recreatievaart zoveel mogelijk natuurgebieden behouden. De plannen voor een nieuw kanaal zijn geprojecteerd dwars door het Natura 2000-gebied van de net opgeknapte De Burd en de Hege Warren. Ook natuurbeschermingsbeweging It Fryske Gea maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het gebied. It Fryske Gea is juist bezig om van De Burd weer een vruchtbaar weidevogelgebied te maken.

Een aantal inwoners van Grou wees de Provincie er nog maar eens op dat de plannen voor een nieuwe vaarweg niet stroken met de visie die Rijkswaterstaat nog nadrukkelijk uitsprak in 2017. In die visie komt duidelijk naar voren dat ingezet moet worden op de verbeterde bevaarbaarheid van het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal. Dat laatste moet in geval van nood ook een alternatief kunnen bieden voor schepen die normaal gebruik maken van het Prinses Margrietkanaal. De provincie liet weten goed naar de bezwaren te luisteren.

 

Drachten

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een nieuw verbinding via het water met de haven van Drachten, dat deel uitmaakt van de gemeente Smallingerland. Het beschikt volgens burgemeester Tom van Mourik over de grootste binnenhaven van Nederland. Van de 5.000 arbeidsplaatsen die het bedrijventerrein kent, zijn er ruim 1.000 havengerelateerd, stelt hij. Per jaar wordt er een kleine 100 miljoen euro aan toegevoegde waarde gerealiseerd.

Er zijn zeventien bedrijven betrokken bij de vurige wens om de toegang tot de haven te verbeteren en het mogelijk te maken dat ook de grootste binnenvaartschepen Drachten kunnen aandoen. Die bedrijven zijn ook bereid daar flink financieel aan bij te dragen. De burgemeester stelt dat met de aanleg van een nieuwe vaarweg de natuurbelangen niet in het gedrang hoeven te komen. Ook de belangen van het watersportdorp Grouw zouden niet onder druk komen te staan. Daar is al eerder over betoogd dat juist met de aanleg van een nieuwe vaarweg de beroepsvaart minder in het –drukke – vaarwater van de vele zeilboten rondom Grouw en het Prinses margrietkanaal hoeft te komen.

 

Nader onderzoek gewenst

In de vergadering van de Provinciale Staten op 20 juni is uitgesproken dat een nader onderzoek gewenst is. In dat onderzoek zullen ook de kansen voor bijvoorbeeld recreatie en wateropslag meegenomen worden.

Provinciale Staten volgt daarmee de lijn van Gedeputeerde Staten. Verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes liet nog uitdrukkelijk weten dat een nieuwe vaarweg alleen voor Drachten financieel niet haalbaar is. De burgemeester van Smallingerland heeft laten weten blij te zijn met het nieuwe onderzoek.

tekst: Menno Bonnema

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -