Stap naar mondiale stimulering binnenvaart

0

In Marseille hebben vaarwegbeheerders, stroomregimes en andere binnenvaartinstanties van over de hele wereld een verklaring ondertekend om te gaan samenwerken met als doel vervoer over water te promoten en stimuleren. De bijeenkomst, op dinsdag 13 maart, was een initiatief van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). In de Franse havenstad kwamen vanuit de hele wereld partijen die actief zijn in het vervoer over water bijeen op een evenement dat aanhaakte bij het 6e Wereld Water Forum. De belangrijkste doelstelling van de ontmoeting was de uitwisseling van informatie en ervaringen.

Verklaring
“Deze ontmoeting had tot doel de beheersautoriteiten voor grote binnenvaarwegen in contact te brengen en een uitwisseling van informatie, ervaringen en geode praktijken tussen deze autoriteiten te initiëren over talrijke problemen waaraan de huidige binnenvaart het hoofd moet bieden en waarvoor op internationaal niveau nog geen afdoende follow‐up instrumenten bestaan.” Aldus de CCR.

Scheepvaart op de Mississippi. (foto Wikimedia Commons/Geo Swan)

Vijftien landen die hoofdstroomgebieden van de wereld vertegenwoordigen, waaronder de Mississippi, Mekong, Jangtsekiang, Amazone, Ganges, Donau, Paraná‐Paraguay, Moesel en Rijn, namen aan het evenement deel. Aan het eind van de dag presenteerde CCR-voorzitter Edwige Belliard de verklaring die het “toenemende gewicht van de binnenvaart [benadrukt], die op mondiaal vlak een duurzame vervoerswijze vormt en een veiligheidsniveau biedt dat aanzienlijk groter dan dat van de gangbare vervoerswijzen over land is.” De aanwezige autoriteiten onderstreepten de noodzaak om samen aan de bevordering van vervoer over water te werken, omdat die volgens hen op global niveau nog te weinig gebruikt wordt en in het internationale overleg nog onvoldoende in overweging wordt genomen.

Vergelijkbare problemen
De deelnemers hebben geconstateerd dat – ondanks de specifieke situatie van elke vaarweg – zij overal ter wereld vaak met vergelijkbare problemen worden geconfronteerd en dat de mogelijke oplossingen, vooral op technologisch vlak, veelal vergelijkbaar zijn.
De CCR meldt in een persbericht: “De deelnemers hebben tevens benadrukt dat het geïntegreerde beheer van waterbronnen en de anticipatie van klimaatveranderingen gemeenschappelijke problematieken voor de aanwezige autoriteiten zijn en dat ook de sociale dimensie van het personenvervoer over het water een belangrijk aandachtspunt voor diverse vertegenwoordigde stroomgebieden vormt.”

Webplatform
Er zijn al wel instellingen en evenementen waar partijen die bij binnenvaart betrokken zijn elkaar kunnen treffen, maar de in Marseille aanwezige binnenvaartautoriteiten gaven aan behoefte te hebben om de uitwisseling van informatie en de verspreiding van technologische innovaties tussen de verschillende stroomgebieden van de wereld onderling te versterken.
Gedacht wordt aan de oprichting van een webplatform voor informatie en dialoog. De CCR heeft aangeboden het secretariaat voor dit platform te verzorgen en volgende vergaderingen te organiseren. De Rijnvaartcommissie roept alvast andere binnenvaartautoriteiten in de wereld op om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Mogelijk vindt een tweede evenement plaats tijdens de workshop SMART Rivers die in september 2013 door PIANC‐AIPNC wordt georganiseerd.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.