Prijswinnaar steunt CBOB-identiteit

0

Servaas van der Ven ontvangt de trofee uit handen van CBOB-voorzitter Eddy Bilder.

Servaas van der Ven, divisiemanager bij FloraHolland, nam – namens zijn collega Edwin Wenink – de Binnenvaartondernemerswisseltrofee in ontvangst, maandagmiddag 28 maart in congrescentrum Engels bij CBOB-jaarvergadering. FloraHolland ontvangt de trofee, omdat deze coöperatie van kwekers van sierteelt vorig jaar een zeer geslaagde proef deed met vervoer per binnenschip (van Meppel naar Amsterdam).

Van der Ven deed later bij de forumdiscussie van zich spreken toen de vraag door makelaar Frank Galle werd gesteld of de CBOB bereid zou zijn zichzelf op te heffen om op te gaan in één organisatie. Nadat enkele leden duidelijk hadden geprotesteerd, vertelde Van der Ven dat hij ‘als Christen’ heel goed kan werken in een niet-religieus bedrijf als FloraHolland. Hij had wel begrip voor de behoefte aan de CBOB-identiteit, maar denkt dat daar altijd ruimte voor moet zijn.

Frank Galle stelde een pijnlijke vraag.

FloraHolland ontving de Binnenvaartondernemerswisseltrofee voor het project Plantenshuttle, waarbij planten worden grotendeels per schip worden vervoerd van de kweker in de Noordoostpolder naar de veiling in Aalsmeer. De planten gaan in containers van de kweker naar de terminal in Meppel. De container wordt naar Amsterdam-West gevaren en van daar naar Aalsmeer getruckt.
Andere kandidaten voor de trofee waren dit jaar het BVB (wegens het nieuwe logo ‘the Blue Road’ en de vorig jaar uitgegeven film ‘De Drijvende Kracht’), de NPRC (wegens de mogelijkheid voor de verlader om te kiezen voor klimaatneutraal vervoer), Anton van Megen (voor zijn strijd voor de binnenvaart met de EUBO) en Martin van Dijk (wegens zijn inzet voor de binnenvaart tijdens de Waldhof-crisis).

Discussie
EVO-directeur Dick van den Broek Humphreij zei naar aanleiding van de vraag van Frank Galle dat de binnenvaart zich moet realiseren dat zolang de sector in allemaal stukjes verdeeld blijft, die stukjes tegen elkaar zullen worden uitgespeeld, door verladers, bevrachters en door de politiek. Hoewel Europarlementariër voor de ChristenUnie Peter van Dalen het daar hartelijk mee eens was – “De landbouwlobby komt met één velletje A4 en vertelt er nog bij hoe het moet worden ingevuld ook” – merkte hij toch op dat het in de binnenvaart nu eenmaal onmogelijk is echt een eenheid te smeden.
Oud-EBU-president Rinus de Korte heeft altijd gezegd dat hij zijn bedrijf had opgeheven als hij samen had kunnen gaan met de NPRC.

Gehakt

Het forum bestaande uit Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Arie Slob, EVO-directeur Dick van den Broek Humphreij en Stefan Meeusen van de NPRC.

Stefan Meeusen zat ook in het forum bij de discussie. De directeur van de NPRC vertelde dat als hij gehakt ging halen bij de keurslager, dat het hem opvalt hoe goed keurslagers inspelen op de wensen van de klanten. “Dat kan alleen door samenwerking.” De meeste sprekers gaven hem daar wel gelijk in, alleen Martin van Dijk in zijn hoedanigheid als voorzitter van de bevrachtersvereniging, maakte een kritische kanttekening bij die vergelijking tussen slagers en schippers. “De kostprijs van slagers is waarschijnlijk overal ongeveer gelijk. Dat gaat niet op voor de scheepvaart, waarin veel schepen actief zijn die zijn afgeschreven.”
Het lijkt dus vooralsnog niet waarschijnlijk dat er binnenkort een keurschipper rondvaart.
Voorafgaand aan de discussie hadden CBOB-voorzitter Eddy Bilder en EVO-directeur Van den Broek Humphreij al toespraken gehouden. Die laatste hield daarbij de binnenvaart een spiegel voor. “Beseft de binnenvaart eigenlijk hoe goed ze het op bepaalde gebieden heeft en hoe slecht dat geweeklaag is voor haar beeldvorming bij bestaande en mogelijk nieuwe opdrachtgevers?” Aldus Dick van den Broek Humphreij, directeur van verladersorganisatie EVO, gisteren – 28 maart – bij de CBOB jaarvergadering. De topman van de EVO gaat binnenkort met pensioen en nam geen blad voor de mond. “Het is onzinnig om te denken dat gedwongen beïnvloeding van modal shift werkt.”

Beeldmerk

Het lampje op de katheder werkte niet, dus las Van den Broek Humphreij voor met een schemerlampje naast zich.

Van den Broek Humphreij kwam met zijn kritisch geladen afscheidsrede nadat het BVB vorige week het nieuwe (beeld)merk voor de binnenvaart had geïntroduceerd: The Blue Road. CBOB-voorzitter en burgemeester van Zwartewaterland Eddy Bilder had dit ‘sterke merk’ zojuist over het voetlicht gebracht. “Dat logo geeft aan waar de binnenvaart als geheel voor staat, duurzaam, betrouwbaar en internationaal. Grensoverschrijdend dus. Zogezegd de blauwe weg naar vergroening. De gemiddelde Nederlander heeft nauwelijks een beeld bij en al helemaal niet wat die schepen met zijn allen wegvaren en wat dat betekent voor de economie. Dat geldt helaas ook nog voor veel industriëlen en producenten. Ik heb begrepen dat dit branchelogo door elke binnenvaartonderneming mag worden gebruikt op zijn briefpapier en andere correspondentie. Ik wil u oproepen daar vooral aan mee te doen. Laten we onze sector daarmee nog duidelijker in de markt zetten.”
Van den Broek juicht deze benadering toe, maar ziet toch nog steeds vooral de binnenvaart met een Calimerohoedje rondlopen. “Deze gedachten spelen op het moment de sector zich weer eens afzet tegen andere modaliteiten, zoals investeringen in het spoor of tegen de inzet van de lange en zware vrachtauto’s. Of als de sector ten tijde van crisis meent wel recht te hebben op steun van de overheid, terwijl dit recht er niet is voor andere net zo zwaar gedupeerde ondernemers. Of bij al die uiterst negatief gestelde kritiek onder artikelen op de website van weekblad Schuttevaer. Als ik ervaar hoe men zich afzet tegen de eigen opdrachtgevers: de bevrachters en verladers. Daar gaat geen wervende kracht vanuit.”

Ongezouten
De opmerking over de ‘’heel erg ongezouten kritiek” in anonieme reacties op artikelen op de website van Weekblad Schuttevaer trok Van den Broek door naar de vertegenwoordigers van de binnenvaart. “Ik ben bang dat ook vaak de binnenvaartorganisaties met deze vuile wind zeilen. Omdat zij de stem van hun leden zijn, kan het haast niet anders, dan dat er breed zo gedacht wordt.” Als hij het nieuws de laatste weken had gevolgd, had hij geweten dat juist de organisaties worstelen met die opmerkingen op de bewuste site, en ze zeker niet onderschrijven.
Hij stoort zich ook aan de verontwaardigde houding van de binnenvaart als een grote verlader andere vervoersmodaliteiten overweegt. “Vanwege onder andere het spreiden van de risico’s is EVO dan ook faliekant tegen gedwongen modal shift. Gelukkig ziet men dit nu ook in op Europees niveau.” De 45 % afvoer per schip van containers van de Maasvlakte noemde hij ‘een cadeautje van het Havenbedrijf’. Hij vindt de binnenvaart door omstandigheden vaak niet volledig betrouwbaar. “Steeds vaker is er en zal er sprake zijn van te hoge of te lage waterstanden met als consequentie leveringsonbetrouwbaarheid en sterk variërende tarieven. Daarnaast is er helaas nogal eens sprake van spectaculaire blokkades van de vaarweg.” Hij verwees daarbij naar de blokkade door de gekantelde tanker Waldhof in de Rijn, maar maakte daarbij voorzitter Martin van Dijk van de Internationale Afdeling van de Koninklijke Schuttevaer een groot compliment. “Hij bleef de Duitsers maar masseren en dankzij zijn aanpak mochten steeds meer en steeds grotere schepen voorbijvaren. Zo zie je maar weer eens, hoe belangrijk het is om lid te zijn van een belangenorganisatie.”
Van den broek Humphreij had niet alleen kritiek op de binnenvaart zelf. Volgens hem moet het schoner maken van de binnenvaartmotoren goedkoper kunnen. “Waarom is het niet mogelijk daarvoor vergelijkbare motoren en reinigingstechnieken in te zetten als in het wegvervoer? De kosten zijn daar een fractie van die in de binnenvaart. Heeft dat te maken met conservatisme in de sector en de daarop toeziende instanties?”

Green Award

Zoals gebruikelijk was de zaal in Engels weer afgeladen vol bij de CBOB-jaarvergadering.

Eddy Bilder had kritiek op de voorwaarden die zijn gesteld voor het behalen van het Green Award certificaat. “Ik vind wel dat we nog eens heel kritisch naar het voorgestelde pakket moeten kijken. Voor mijn gevoel is het nu ‘rijp en groen’ door elkaar. Nogmaals, we willen geen verplichting en geen onvervulbare eisen, maar het is een middel om aan je opdrachtgever, je klanten en de maatschappij aan te geven dat je het milieu serieus neemt. Maar daar willen wij dan wel wat concreets voor terug, loze beloften zijn er al genoeg.”
Ook zet hij kanttekeningen bij de walstroomverplichting in Rotterdam “De pilot walstroom die twee jaar geleden in de Rotterdams Maashaven is gehouden, blijkt achteraf te kort geweest en onvoldoende representatief door een te lage deelname.”
Het probleem met het niet kunnen krijgen van een algemeen verbind verklaring voor de binnenvaart-CAO zou Bilder willen ondervangen door als CBOB zelf een CAO af te sluiten. “Ik wil er voor pleiten die optie toch eens te onderzoeken, wellicht biedt dat een opening.”

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.