- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsOverslag Rotterdam blijft vrijwel gelijk

Overslag Rotterdam blijft vrijwel gelijk

- Advertentie -

Delen

 

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal ongeveer evenveel goederen overgeslagen als in dezelfde periode vorig jaar. Per segment zijn er wel verschillen: tegenover de groei in de ruwe olie en olieproducten stond een vrijwel even grote daling bij droge bulk en containers. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen groeide met 0,2% tot 116,9 miljoen ton. 

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam zegt: “Vorig jaar nam de overslag 4,9% toe. Onze ambitie is dat hoge overslagvolume dit jaar te evenaren. Tot nu toe liggen we op schema, maar we hebben nog drie kwartalen te gaan.”

In het marktsegment nat massagoed werden meer ruwe olie (+2,0%, 26,0 miljoen ton), meer minerale olieproducten (+7,0%, 24,4 miljoen ton) en meer overig nat massagoed (+2,1%, 7,8 miljoen ton) overgeslagen. De lage olieprijs zorgt voor behoorlijke marges bij de raffinaderijen, veel raffinage en veel handel in olieproducten.

Alleen LNG bleef flink achter (-72,6%, 0,1 miljoen ton). Er vond fors minder wederuitvoer van LNG plaats. Het Havenbedrijf verwacht dat de LNG-overslag zich in de rest van het jaar herstelt.

In totaal nam de overslag van nat massagoed 3,3% toe tot 58,4 miljoen ton.

 

Kolen

Binnen het droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van ijzererts & schroot daalde behoorlijk (-6,1%, 7,8 miljoen ton).  De belangrijkste oorzaak is de dumping van Chinees staal op de Europese markt.

Het kolenvolume dat in Rotterdam overgeslagen werd, steeg licht (+2,9%, 7,9 miljoen ton). Dat was vooral te danken aan de concentratie van de aanvoer van cokeskolen door Thyssenkrupp via Rotterdam. Sluiting van kolencentrales in Nijmegen en Geertruidenberg (Amer 8) en de zeer zachte winter zorgden voor een iets lagere aanvoer van energiekolen.

Vermindering van de import van grondstoffen voor de metaalindustrie en de bouw gecombineerd met een daling van de export van vliegas zorgde voor een afname in het segment overig droog massagoed (-18,6%, 2,7 miljoen ton). De overslag van agribulk nam daarentegen iets toe (+1,2%, 2,5 miljoen ton). Alles bij elkaar daalde de overslag van droog massagoed met 4% tot 21,0 miljoen ton.

 

Minder containers

De overslag van containers daalde met 3,1% tot 31,0 miljoen ton (in TEU’s met 3,9% tot 3,0 miljoen). Die tegenvaller is vooral te verklaren door de ongunstige economische ontwikkelingen in China, Rusland en Brazilië. Ook zijn minder lege containers afgevoerd naar met name Azië (-14,5%), mede als gevolg van de teruglopende Chinese export.

De handel op de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal is echter toegenomen. Ook het roro-verkeer naar Groot-Brittannië zit nog steeds in de lift (+1,8%, 5,4 miljoen ton).

De overslag van overig stukgoed steeg (+6,7%, 1,2 miljoen ton), zodat de totale overslag van het marktsegment breakbulk (roro en overig stukgoed) 2,7% groeide tot 6,6 miljoen ton.

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -