Op deze basis praten wij niet verder met Rijkswaterstaat [OPINIE]

0

De ASV is niet gelukkig over het verloop van het gesprek dat de binnenvaartorganisaties dinsdag 28 januari met Rijkswaterstaat hadden over het afvalabonnement en de problemen die met de inzameling zijn ontstaan. Voorzitter Sunniva Fluitsma doet verslag.

Drie maal hebben de bonden in de binnenvaart gezamenlijk een brief geschreven naar de minister betreffende het huisvuilbeleid en uit de laatste brief is een gesprek voortgekomen. Bij dat gesprek waren de ondertekenaars van de brief welkom om te spreken met het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat. Helaas waren de vrouwen van de VIBia niet welkom omdat zij geen officiële organisatie zouden zijn. Een gemiste kans volgens de ASV om deze groep die wat dit onderwerp betreft zo aan de weg getimmerd heeft te horen.

Aan het overleg ging, hoewel daar wel om was gevraagd door de ASV, geen officiële uitnodiging vooraf noch een agenda. De ASV had daarom gevraagd omdat wij een gesprek wilden waar wij het beleid van de minister aan de orde wilden stellen, nu kwam er een gesprek met betrokkenen die geen toezeggingen kunnen doen over beleid, hooguit mee kunnen denken over de invulling van dat beleid. De suggestie dat ‘de organisaties met de minister zouden praten’ is volgens de ASV dan ook een onjuiste weergave van de feiten zoals wij die zien.

Het overleg van 28 januari 2014 bij RWS in Rotterdam over het vuilafvoer in de binnenvaart heeft dus ook niet veel op geleverd. De vertegenwoordiger van het ministerie maakte duidelijk dat hij niet kwam om het standpunt van de minister bij te stellen ten aanzien van het principe ‘het verdrag mag niet worden geschonden’.

Er kon alleen over praktische zaken gesproken worden: over hoeveel bakken er waar bij geplaatst zouden moeten worden en waar ze dan ook weer weggehaald dienen te worden, want veel meer dan het huidige aantal mogen er niet komen. Dat wilde de ASV nu juist niet. Die kwam om het beleid aan de orde te stellen en niet om zaken uit te voeren waar ons inziens RWS zelf de expertise voor in huis zou moeten hebben. De ASV wil ook niet meewerken aan een systeem waar zoveel schippers het niet mee eens zijn.

Het ministerie gaf in het gesprek toe dat het zo niet goed gaat en is bereid het aantal bakken uit te breiden maar niet tot 95 want dat is te duur, zegt men. Op vragen door de ASV gesteld over de kosten tot nu toe moest men echter het antwoord schuldig blijven, men heeft kennelijk geen idee.
De ASV heeft middels foto’s duidelijk gemaakt hoe ernstig het gesteld is op vele plekken rond de containers en op sluizen en aangedrongen op het terugplaatsen van open containers ten behoeve van milieu, hygiëne en volksgezondheid. De ASV heeft tijdens het gesprek de aanname weerlegd dat de binnenvaart niets zou betalen, door voorbeelden te noemen als havengelden, doorvaartgelden en gemeentelijke heffingen.

Hierbij trad er een groot verschil op tussen BLN/CBRB, die veelal vanuit de positie van de minister begrip vroeg voor betaling, en de ASV die vanuit de positie van de schipper begrip vroeg voor het feit dat de binnenvaart zich de bescherming die het CDNI-akkoord biedt, niet wil laten ontnemen.

Wij als ASV hebben duidelijk aangegeven dat wij op deze basis niet verder willen gaan want dat zou betekenen dat we mee zouden doen aan de invulling van het beleid van de minister. Wij houden vast aan de uitgangspunten zoals we ze hebben gesteld in de petitie die door ruim 1.000 schippers is ondertekend.
Doordat tijdens het gesprek duidelijk werd dat BLN/CBRB wel kozen om mee te gaan in de voorstellen van de Minister, maar dan aangepast (afgezwakt) kon het niet anders dan dat hier helaas de wegen van de verschillende bonden scheidden.

BLN en het CBRB zijn bereid verder te praten over een betaald abonnement of het mogelijk maken om het te financieren via de gasolietoeslag (waarbij in het laatste geval ook nog de relatieve “vrijwillige” deelname verloren gaat). Zij stellen voor het bedrag terug te brengen tot bijvoorbeeld 200 euro en verwachten dan dat er wel genoeg abonnementen komen om het rendabel te maken. Dat betekent echter dat de bakken op slot blijven: geen abonnement, geen vuilafvoer door RWS.

De ASV betreurt het erg dat het zo is gelopen. Wij konden ons namelijk wel goed vinden in de opening van het gesprek waarbij alle bonden aandrongen op de verdragsbrede invoering (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) van deel C van het CDNI-akkoord, hetgeen wij ook al kenbaar hadden gemaakt in een gezamenlijk schrijven aan de minister.

De ASV kan echter dit uitgangspunt niet rijmen met het noemen van bedragen voor af te sluiten abonnementen of als extra toeslag op de gasolieprijs, die een achterban eventueel bereid zou zijn te betalen. Dat had de ASV ook in het voorgesprek tussen de bonden duidelijk gemaakt, dus dat kon geen verrassing zijn. Omdat dit alles echter uitgesproken is in het bijzijn van het ministerie en RWS kon de ASV niet anders dan afstand hiervan nemen en valt er ook niets meer te repareren. De uitspraken zijn gedaan, de stellingen ingenomen.

Helaas moeten we hiermee de conclusie trekken dat er wederom verdeeldheid heerst in binnenvaartland en degene die daar ongetwijfeld het meest last van heeft is de schipper. We hebben ons uiterste best gedaan maar de trein dendert voort de bestuurders zitten er op…. en de schippers? Die rijden niet mee, het is of er een virus heerst op de trein: “er moet en zal betaald worden” heet het virus.

Wij als ASV zijn niet opgestapt; wij hebben een petitie gehouden en doen onze beloften gestand. De opmerkingen van de ASV zijn genoteerd door het ministerie. Nu is ook het parlement weer aan zet. Na, onder andere, een motie van de PVV en vragen van de SGP komen er alweer vragen vanuit de SP. De druk zal moeten worden opgevoerd, de minister moet het verdrag onverkort uitvoeren daar blijft de ASV zich hard voor maken.

Sunniva Fluitsma
voorzitter ASV

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.