Nieuwe zeesluis IJmuiden wordt 65 meter breed

0

Onderzoek naar een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden wijst uit dat een zeesluis van 500 x 65 x 18 meter haalbaar, betaalbaar en inpasbaar is. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland en wethouder Ossel van de gemeente Amsterdam hebben hun voorkeur uitgesproken voor deze variant.

Hiermee is de komst van een nieuwe zeesluis ter vervanging van de Noordersluis een stap dichterbij gekomen. De aanleg is op 848 miljoen euro geraamd. De zeesluis moet de bereikbaarheid van de Amsterdamse havenregio over het water verbeteren.
Minister Schultz is blij met deze nieuwe stap die past binnen haar zeehavenbeleid: “Het is belangrijk de toenemende mondiale goederenstromen door Nederlandse zeehavens af te laten wikkelen. De haven van Amsterdam, de vierde haven van Europa, speelt hierbij een belangrijke rol.”

Traditionele roldeuren
De voorkeursbeslissing is gebaseerd op onderzoek naar drie verschillende sluisvarianten. Hierbij is gekeken naar de technische, ruimtelijke en nautische haalbaarheid, de investerings- en onderhoudskosten, de verwachte milieueffecten, de maatschappelijke kosten en baten, de planning en risico’s, en de financierbaarheid.
Een zeesluis van 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep past binnen het sluizencomplex op de beoogde locatie tussen de Noordersluis en de Middensluis. De nieuwe sluis kan op deze locatie met traditionele rechte roldeuren worden uitgevoerd. Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

In 2019 klaar
Volgens het milieuonderzoek zijn er met een nieuwe sluis en de toename van de scheepvaart nauwelijks extra milieueffecten. Verder is gebleken dat de oplevering van de nieuwe zeesluis verwacht kan worden in 2019, waarbij mogelijk al in de testfase in 2018 de eerste schepen door de zeesluis kunnen varen. Naar verwachting start de aanleg in 2015. Na ingebruikname van de nieuwe zeesluis wordt de Noordersluis buiten bedrijf gesteld en alleen ingezet bij eventuele calamiteiten.

Europese subsidie
De drie betrokken partijen concluderen dat een nieuwe zeesluis aangelegd kan worden binnen het gestelde maximale budget van 848 miljoen euro waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu 574 miljoen euro investeert in de vervanging van de Noordersluis. De provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam dragen bij voor een grotere sluis en de snellere aanleg. De Provincie Noord-Holland heeft 58,3 miljoen gereserveerd. De gemeente Amsterdam heeft voor haar bijdrage een bedrag van 129,6 miljoen gereserveerd.
Daarnaast rekenen de partijen op een Europese subsidie uit het fonds voor de Trans-Europese Vervoersnetwerken (TEN-T) en fiscale voordelen. Voor de planstudiefase gaf Brussel eerder al een subsidie van 1,75 miljoen euro.

Groei
Nu de voorkeur officiele bekend is, volgt de uitwerking van de plannen door het ministerie, de provincie en de gemeente. Deze fase omvat de planologische procedures: het Provinciaal Inpassingsplan, de milieueffectrapportage en de (voorbereiding van de) aanbesteding.
Ook zullen regio en rijk zich inspannen om binnen de grenzen van de leefbaarheid verdere groei van havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied mogelijk te maken. Aan het eind van deze fase vindt de definitieve besluitvorming plaats over de financiering, de gunning en realisatie van de nieuwe sluis.
Gedeputeerde Post van Noord-Holland "De nieuwe grote zeesluis is van groot belang voor de bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied. Het versterkt de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in Noord-Holland en daardoor kan ook de werkgelegenheid zich blijven ontwikkelen."

Noordersluis
De huidige Noordersluis dateert uit 1929 en is technisch gezien aan het einde van zijn levensduur en is in 2029 aan vervanging toe. Om de huidige en toekomstige markt te kunnen bedienen en de schaalvergroting in de scheepvaart op te kunnen vangen, is het uit economisch oogpunt van belang de nieuwe zeesluis tijdig te realiseren. Met de komst van een nieuwe grote zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de groei van de ladingstromen en de schaalvergroting in de scheepvaart. Schepen kunnen zodoende vlot en veilig van en naar het Noordzeekanaal varen. De nieuwe zeesluis geeft ruimte om aan de vraag van de markt te voldoen en levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en het Europese achterland.
Havenwethouder Ossel van Amsterdam: "De zeesluis is cruciaal voor de Amsterdamse havenregio, het is onze toegangspoort. Deze nieuwe grote ‘voordeur’ van de Amsterdamse havenregio is goed voor behoud en groei van werkgelegenheid en maakt het mogelijk om de komende eeuw aan de vraag van de markt te kunnen voldoen’’.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.