Mogelijk uitstel prijsverhogende bijmenging biocomponent in gasolie

0

De verplichte toevoeging van een biocomponent wordt voor rode diesel mogelijk uitgesteld. Op basis van een Europese richtlijn was Nederland voornemens die bijmenging per 1 januari 2011 voor te schrijven. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu schreef dat afgelopen maandag gaan de Tweede Kamer.

“In het ontwerpbesluit is rode gasolie die door de binnenvaart wordt gebruikt onder de reikwijdte van de verplichting gebracht. Na overleg met het bedrijfsleven, waarbij met name dreigend concurrentienadeel van dat voornemen aan de orde is gekomen, ben ik voornemens de verplichting niet al in 2011 voor rode gasolie te laten gelden.”
Voor 2011 zou 4,25 procent “hernieuwbare brandstof” (in feite biobrandstof) aan gasolie moeten worden toegevoegd. Dat aandeel loopt op naar 4,5 procent in 2012, 5 procent in 2013 en 5,5 procent in 2014. De toevoeging betekent dat de gasolie duurder wordt.

Uitstel
NOVE en CBRB deden eerder een dringend beroep op de Ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat om de voorgenomen verplichting uit te stellen omdat België en Duitsland nog niet overstappen op 1 januari. “Verplichte bijmenging is een kostenverhogende factor, zoals ook is gebleken voor brandstof op het land. Het wordt daarmee aantrekkelijk om in het buitenland te gaan bunkeren. Miljoenen euro’s aan bunkeromzet dreigt hiermee naar het buitenland te gaan.” Aldus NOVE, dat samen met het CBRB waarschuwde voor concurrentie vreesde.

Daarnaast pleiten NOVE en CBRB, samen met de Vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren en Scheepsbouw Nederland, voor “een gedegen praktijktest om te zien hoe brandstof met biocomponent zich gedraagt in de logistieke keten. In motoren zelf lijkt brandstof met een beperkte bijmenging vooralsnog geen problemen op te leveren”.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.