Informatie over containergewicht is cruciaal voor stabiliteit

0

Het exacte gewicht van de containers is voor de hele vervoersketen van belang. Het probleem is zeer complex en kan niet alleen door de binnenvaartsector worden opgelost, stelt de CCR, want die is slechts een schakel van de logistieke keten. Vandaar dat met grote interesse wordt gekeken naar de voorschriften waar de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) voor de zeevaart aan werkt. Die koerst af op regelgeving waarbij containers verplicht gewogen moeten worden voordat ze op een zeeschip worden geladen.

Dat is een van de resultaten van een ronde tafel die de Centrale Rijnvaart Commissie op 5 september in Bonn organiseerde met circa zestig deskundigen op het gebied van stabiliteit van containerbinnenvaartschepen. Het doel van die bijeenkomst was “aanzetten uit te werken om te bepalen hoe voldoende nauwkeurige gegevens over de containergewichten kunnen worden verkregen of, als dit niet haalbaar is, welke middelen ingezet kunnen worden om stabiliteitsberekeningen uit te voeren ondanks de bestaande onzekerheid over de gewichten van bepaalde containers”. De berekeningen zouden in alle situaties de stabiliteit van het schip moeten garanderen.

 

Berekeningen
Recente ongelukken met containerschepen (Arc‐en‐Ciel, Excelsior), maar ook de averij van de tanker Waldhof, hebben het stabiliteitsvraagstuk opnieuw in de schijnwerpers geplaatst. De CCR onderzoekt in welke omstandigheden een stabiliteitsberekening vereist zou moeten zijn en of de wetgeving op de Rijn daarvoor aangepast moet worden. “Het resultaat van deze berekening moet betrouwbaar zijn en de stabiliteit van het schip garanderen, ook als de kwaliteit van de basisgegevens (containergewichten) niet onder de verantwoordelijkheid van de schipper valt.”
Er bestaan inmiddels instrumenten voor de stabiliteitscontrole, zoals ladingberekenaars en metingen van de inzinking op verschillende punten van de romp. “Aan boord van de schepen bieden deze instrumenten een waardevolle steun voor de schipper om op elk moment de stabiliteit van zijn schip te kunnen veiligstellen”, aldus de CCR.

Wereldwijd
Alle schakels in de logistieke keten hebben nauwkeurige informatie over de containergewichten nodig: een container die door een terminal wordt gelost kan bijvoorbeeld niet op een vrachtwagen worden geladen als de container te zwaar is en het maximale toegelaten gewicht wordt overschreden. De problematiek betreft dus zowel het weg‐ als het zee‐ en binnenvaartvervoer. De oplossing moet dan ook wereldwijd worden ingevoerd vindt de CCR.
De organisatie wijst ook op het belang van de opleidingen. “De basisopleiding is natuurlijk belangrijk, maar deze moet regelmatig worden aangevuld, bijvoorbeeld om te leren hoe ladingberekenaars gebruikt moeten worden.”

Stuwplan
De ronde tafel heeft de complexiteit van het vraagstuk van de containergewichten aangetoond en ook mogelijke verbeteringen inzichtelijke gemaakt:
‐ de schipper kan beschikken over verschillende ondersteunende instrumenten om de stabiliteit van zijn schip te verbeteren: de ladingberekenaar in combinatie met software voor de uitwerking van een stuwplan, maar ook metingen van de inzinking op verschillende punten van de romp;
‐ de elektronische gegevensoverdracht zou de betrouwbaarheid van de informatie door de hele logistieke keten heen kunnen verbeteren
‐ de technologische ontwikkelingen zullen nieuwe mogelijkheden voor de stabiliteitscontrole bieden:
zoals installatie van geijkte weegsystemen op de kranen van de containerterminals en meting van de oscillatieperiode van het schip
‐ een basisopleiding aangevuld met bij‐ of nascholing tijdens de hele loopbaan.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.