- Advertentie -
Meer
  - Advertentie -
  HomeNieuwsFriesland wil HRMK-spoorbrug vervangen door aquaduct

  Friesland wil HRMK-spoorbrug vervangen door aquaduct

  - Advertentie -

  Delen

  Friesland wil de HRMK-spoorbrug over het Van Harinxmakanaal vervangen door een aquaduct. Dat is een van de maatregelen die Gedeputeerde Staten in de Visie op Friese vaarwegen tot 2050 voorstellen om de natte infrastructuur te verbeteren.

  De brug bij Leeuwarden moet over uiterlijk vijftien jaar worden vervangen. De keuze voor een aquaduct is wel iets duurder – 85 in plaats van 74 miljoen euro – maar zorgt ervoor dat de binnenvaart geen last meer heeft van de spoorlijn tussen Leeuwarden en Zwolle. Daar komt bij dat het onderhoud minder kost.

   

  “Robuust vaarwegennet”

  “Een robuust vaarwegennetwerk en passende bereikbaarheid van Friese binnenhavens.” Dat is de visie van de provincie op De Friese vaarwegen voor beroepsgoederenvervoer.

  “Vervoer over water blijft belangrijk en binnenvaartschepen worden steeds groter. Het is daarom van belang dat het Van Harinxmakanaal verder geschikt gemaakt wordt voor klasse Va-schepen”, vindt het provinciebestuur. Het gaat dan om schepen van 110 meter bij 11,40 meter. Als het Van Harinxmakanaal op het gewenste niveau is kunnen die schepen bij een stremming op het Prinses Margrietkanaal omvaren.

  Opwaardering van het kanaal kost naar schatting 46 miljoen euro. De provincie stelt een plan op voor de uitvoering en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

   

  Drachten

  Er is onderzoek gedaan naar de vaarweg Drachten. Hierbij heeft de provincie gekeken naar een nieuw tracé vanaf het Prinses Margrietkanaal, via de polder Hege Warren, geschikt voor klasse Va-schepen. Gedeputeerde Sietske Poepjes verwoordt de conclusie: “Investeren in een nieuwe vaarweg is te duur, wanneer we alleen kijken naar de baten die het oplevert voor de scheepvaart en de bereikbaarheid van Drachten.”

  De polder Hege Warren vergt ook besluiten en investeringen over waterbeheer en veenweide. “Wij kiezen ervoor om nog geen besluit over de aanleg van de vaarweg Drachten te nemen. Eerst wordt verder onderzocht of een gebiedsgerichte aanpak hier een integrale oplossing kan bieden. Daarna kan bepaald worden of een nieuw tracé haalbaar is, of niet.”

   

  Vaarweg Heerenveen

  Klasse Va-schepen worden in overleg met de gemeente alleen voor bijzondere transporten toegestaan op de vaarweg naar Heerenveen. Dit ontziet Terherne grotendeels van klasse Va-schepen. Daarnaast wordt onderzocht of er ook een alternatief is voor Klasse IV-schepen (86 x 9,50 meter), zodat ook deze schepen op termijn niet meer door Terherne hoeven te varen.

  Er moet dan eerst een andere oplossing komen voor het vervoer van containers en bulkgoederen naar Heerenveen. Hierbij denkt de provincie voor containers worden aan een fly-by terminal langs het Prinses Margrietkanaal. Daarvandaan kunnen goederen dan verder over de weg worden vervoerd.

   

  Ligplaatsen

  Gecombineerd met regulier onderhoud aan de Friese vaarwegen stellen Gedeputeerde Staten een aantal kleine maatregen voor om de veiligheid voor scheepvaart te verbeteren. Het gaat onder meer om het wegnemen van drempels en het creëren van extra ligplaatsen.

  In juni buigen Provinciale Staten zich over de visie en de voorstellen. Wanneer de maatregelen en de financiering per vaarweg verder uitgewerkt zijn, leggen Gedeputeerde Staten deze opnieuw voor aan Provinciale Staten.

  foto: Het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden (foto Bouwe Brouwer)

  Delen

  - Advertentie -

  Meer

  Laat een reactie achter

  Vul uw opmerking in!
  Vul je naam in

  - Advertentie -
  - Advertentie -

  - Advertentie -
  - Advertentie -