Eerste subsidie-katalysator geplaatst

0

Gedeputeerde Rik Janssen van Zuid-Holland overhandigde symbolisch een beschikking aan de eigenaren van mcs Bolero tijdens een bezoek aan het containerschip in Dordrecht. Dat gebeurde op 5 maart, de dag dat Dolderman de installatie van een SCR-katalysator afrondde.

De Bolero is een van de schepen die profiteren van een subsidieregeling van provincie Zuid-Holland, stadsregio en gemeente Rotterdam. 31 aanvragen zijn binnengekomen voor deze Subsidieregeling SCR katalysatoren binnenvaart. De regeling, die opende in september 2014, is inmiddels gesloten. Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op deze regeling.

 

SCR-katalysator

De subsidieontvangers hebben tot 1 juli 2015 gelegenheid voor het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. In een SCR-katalysator worden rookgassen van stikstofoxiden ontdaan en omgezet in onschadelijk water en stikstof, waardoor men tot 80 procent van de schadelijke emissies kan reduceren.

Het uiteindelijke doel van de subsidieregeling is de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving te verbeteren. Ongeveer een kwart van de stikstofdioxide-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie in de regio is afkomstig van de uitstoot door schepen die in, naar en van de Rotterdamse havens varen.

 

Solfic Energy & Emission

Op de Bolero is door firma Dolderman uit Dordrecht een SCR-katalysator van Solfic Energy & Emission geïnstalleerd. De Bolero vaart voornamelijk tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en Germersheim.

Binnenvaartondernemer Anton de Velde: ‘We zijn trots dat de inbouw van de SCR-katalysator vandaag, in het bijzijn van de gedeputeerde, wordt afgerond. Het is mooi dat we gebruik hebben kunnen maken van dit geweldige initiatief van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren. Groener varen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze bedrijfsvoering en het imago van de binnenvaartsector.’

 

Luchtkwaliteit

‘Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat te creëren zijn maatregelen nodig om de uitstoot van schepen te verminderen’, stelt de provincie op haar site. ‘Dat past ook bij het streven naar een duurzame haven en schonere lucht voor bewoners. Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen.’

Daarvoor is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gestart en is geld beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeente Rotterdam samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.