CBRB kritisch over Topteam Water

0

Het CBRB zet kritische kanttekeningen bij het advies ‘Water verdient het’, dat werd uitgebracht door het Topteam Water. Daarin ziet het CBRB te weinig terug van de relevante input die de binnenvaart aanleverde. Bovendien is het Topteam Water weinig concreet in de aanbevelingen voor de Maritieme sector.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is wel tevreden met het rapport ‘Partituur naar de top’ dat is opgesteld door het Topteam Logistiek. “Het Topteam toont zich bewust van de rol die de binnenvaart moet en kan spelen in de toekomstige logistiek in Noord-West Europa.”

Topteam Water
Hoewel door het Topteam Water een grote rol wordt geboden aan de maritieme sector, blijft het in de aanbevelingen teveel bij algemeenheden en komt er weinig concreets uit waar de sector iets mee kan. Het CBRB heeft er begrip voor dat er een hoofdrol is voor de waterbouwkundige werken waar Nederland wereldwijd vermaard om is. “Echter, de maritieme sector verdient meer dan een aanhangsel te zijn daarbij. Nederland is een grote maritieme natie en moet dat ook blijven.” Het CBRB hoopt dat de stuurgroep die ermee aan de slag gaat de komende tijd, iets heeft aan deze aanbevelingen met betrekking tot de binnenvaart.

Natuur
Het CBRB staat positief tegenover het werken in harmonie met de natuur. Om in de toekomst te vermijden dat – zoals bij de uitvoering van Natura 2000 – natuur en binnenvaart in elkaars vaarwater komen, dient met de planning van havens en natuurgebieden elkaar de ruimte te worden gegund, aldus het CBRB.
Naar aanleiding van een illustratie in het rapport waarop experimentele huizenbouw in het water wordt getoond, stelt CBRB-directeur Robert Tieman: “Ik heb er het volste vertrouwen in dat bij experimenten met woningbouw in het water ook terdege rekening wordt gehouden met essentiële vaarroutes voor schepen geladen met gevaarlijke stoffen.”
Het zou in de toekomst ook mogelijk moeten zijn economisch of ‘synchromodaal’ belangrijke projecten slagvaardiger uit te voeren, vervolgt het CBRB. “Bijvoorbeeld het Alpherium, de containerterminal bij Alphen aan den Rijn, waarvoor – ondanks weinig weerstand – tien jaar lang procedures moesten worden gevolgd alvorens tot de aanleg kon worden overgegaan.”
In het rapport van Topteam Water wordt herhaaldelijk het streven genoemd naar een schoon, slim schip, maar een verdere uitwerking daarvan richting binnenvaart ontbreekt. “Het CBRB heeft duidelijk aangegeven dat bijvoorbeeld LNG als brandstof voor zowel binnenvaart als zeevaart een belangrijke optie kan zijn om de scheepvaart milieuvriendelijker te maken. Dat is niet in het rapport opgenomen en mogelijk kan de betreffende stuurgroep dit wel meenemen.”

Topteam Logistiek
Wat de logistiek betreft is er in het rapport van topteam Logistiek terecht een voorname rol weggelegd voor de haven van Rotterdam, aldus het CBRB. “Om de functie van ‘gateway voor Europa’ te behouden, moeten Rotterdam en Nederland de regierol van de vervoersketen naar zich toe trekken. Een ‘synchromodale’ keten, wat simpelweg inhoudt dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare modaliteiten. Dat is niet zomaar een wens van de binnenvaart, het is broodnodig gezien de verwachte groei in het goederenvervoer. Zelfs als de binnenvaart met een factor vijf groeit en het spoor zelfs met een factor zeven, dan nog zal in 2030 het volume dat over de weg gaat, het drievoudige zijn van nu.”
Om die verschuiving in marktaandeel mogelijk te maken, is een verbetering in de zeehavens noodzakelijk van de planning voor binnenschepen. De koppeling van het havencommunicatie-systeem Portbase en het Management Informatie Systeem Containerbinnenvaart (MISCOBIVA) kan daar een goede aanzet toe zijn. Het CBRB wil toe naar een sturend containerbinnenvaart-platform en naar barge-servicecentra in de zeehavens. “Ook zouden de deepsea terminals beter moeten gaan samenwerken met de achterlandterminals. Bij al deze doelen zijn duurzaamheid en veiligheid leidende principes.” Via het samenwerkingsplatform LINC (Logistiek Intermodaal Netwerk.com) werd al eerder gewezen op de noodzaak van een integrale achterlandstrategie.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.