- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBLN wil werk BVB overnemen

BLN wil werk BVB overnemen

- Advertentie -

Delen

Bij de algemene ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer op 9 juni in Oostzaan krijgen de leden de keuze voorgelegd om de PR en promotie van de binnenvaart voortaan door BLN te laten doen. Dit staat in een brief van BLN-directeur Hester Duursema aan de leden.

De promotie van de binnenvaart wordt sinds 1990 verzorgd en gecoördineerd door het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). In het bestuur zijn de binnenvaart­organisaties vertegenwoordigd.
Bij gebeurtenissen die de hele branche aangaan, treedt het BVB op als gezamenlijke woordvoerder richting media. Zo gaf directeur Wilco Volker de pers uitleg over de situatie bij de stuw in Grave, toen daar eind vorig jaar een tanker doorheen was gevaren. Het BVB ontving toen ook van BLN lof voor het professionele optreden. Het BVB stuurt tevens een groep consultants aan, die onder naam ‘Maatwerk’ verladers adviseren over de mogelijkheden om over water te vervoeren.

 

Binnenshuis

Volgens Hester Duursema wordt er gewerkt aan een (financieel) plan, maar omdat het een ‘strategische keuze’ betreft, wordt de keuze nu al voorgelegd aan de leden. Het BVB heeft een totale jaaromzet van meer dan 400.000 euro, waarvan circa 130.000 aan sponsorgelden uit de branche zelf.
Duursema in de brief: “Vanuit het verleden heeft Bureau Voorlichting Binnenvaart deze activiteiten op zich genomen. Dat was ook logisch. De brancheorganisaties hadden hier geen tijd en/of capaciteit voor. Toch is het bestuur van mening dat wanneer deze activiteiten zo belangrijk zijn voor de groei van onze organisatie en de toekomst van de binnenvaart dat we dit binnenshuis zouden moeten organiseren om zo de meeste slagkracht te kunnen realiseren.”

 

Onverstandig

Voorzitter Paul Goris van het CBRB zegt in een reactie op de brief van BLN aan de eigen leden: “BLN heeft natuurlijk het recht om de leden om een mening te vragen en draagvlak te zoeken voor het beleid. Dat is prima. Net als wij hebben zij behoefte aan communicatie met de pers, en je wilt je eigen leden laten zien wat je doet. Dat doe je via de sociale media en andere media. Daar is niets mis mee. Als je het hebt over voorlichting richting landelijke media, publiek, verladers en bijvoorbeeld jongeren over de branche, dan is het een goede zaak om dat met een brede branchevertegenwoordiging te doen.”

“Dat BLN dat ook naar zich toe wil trekken is een onverstandige zet. Sinds ik bij het CBRB ben gekomen, heb ik aangestuurd op een gezamenlijk uitvoeringsorgaan, waarin alle projectorganisatie en consultancy zoveel mogelijk zijn ondergebracht, wat betreft IT, modal shift en technische innovatie. Ook objectieve voorlichting aan het onderwijs en de pers en dan vooral bij calamiteiten zoals in Grave gebeurde. Die voorlichters moeten in staat zijn bij zowel BLN, het CBRB als de ASV informatie op te kunnen halen.”

Dat is in de huidige situatie het geval, maar Koninklijke BLN-Schuttevaer wil dit veranderen. “Ik denk niet dat je moet veranderen om te veranderen. Als je het anders wilt om een verbetering te realiseren, moeten we erover praten. Daarnaast bedienen we uiteraard allemaal onze eigen achterban om toe te lichten wat we doen. Natuurlijk ben je vrij om de berichtgeving dan in te kleuren.”

 

Met één stem

Directeur Wilco Volker van het BVB is verbaasd over het voornemen van BLN om werk van het BVB over te nemen. “Hier werken vier mensen met de focus volledig op de promotie van de binnenvaart. De binnenvaart spreekt in haar promotie en PR daardoor met één stem. Als het BVB dat niet meer doet, dan zullen journalisten weer met verschillende organisaties gaan bellen en krijg je dus verschillende verhalen in landelijke media.”

“Ik denk ook niet dat het geld dat nu bij het BVB binnenkomt, zomaar naar een brancheorganisatie zal gaan. Voor veel geldstromen geldt de voorwaarde dat het voor de hele binnenvaart is.”

“We zijn bezig Maatwerk verder te verbreden en willen meer jongeren aanspreken voor werk in de binnenvaart. De kracht is juist dat we dat samen doen. We bezoeken de Beroependagen in samenwerking met Jong-BLN. Wat er ook voor vragen bij ons binnenkomen, het zit in het DNA van het BVB dat de afweging wordt gemaakt welke organisatie erbij wordt betrokken.”

 

Verandering

Voorzitter Annette Augustijn van het BVB ondersteunt wat Paul Goris al zei over ‘branche-eigen profilering’ enerzijds (“Waar BVB nooit voor bedoeld was”) en ‘gezamenlijke voorlichting en communicatie’ anderzijds.

Zij ziet een mooie toekomst voor een andere verandering: “We willen toe naar één uitvoeringsorganisatie namens de binnenvaart, met veel slagkracht en efficiency. Ik hoop dat we deze kans op een dergelijke organisatie niet laten lopen. Ik zou het vervelend vinden als we de kans missen om hier inhoudelijk over te praten.”

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -