- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBLN-Schuttevaer wil snel erkenning voor aangepaste, schone motoren

BLN-Schuttevaer wil snel erkenning voor aangepaste, schone motoren

- Advertentie -

Delen

Aangepaste scheepsmotoren die door meten aan de pijp net zo schoon blijken te zijn als motoren met typegoedkeuring, moeten ook door de overheid erkend worden. Dat stelt Koninklijke BLN-Schuttevaer voor in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De brief volgde na het gesprek dat de organisatie met de minister had op 12 juli.

“De door de sector en overheid gewenste vergroening van de binnenvaart zal voor het belangrijkste deel gerealiseerd moeten worden met de bestaande vloot en op basis van de bestaande aandrijvingen”, aldus BLN-Schuttevaer. “Met behulp een retrofit en van filters zullen de emissies van onder meer NOx en fijnstof moeten worden teruggebracht. Certificering van de aangepaste scheepsaandrijvingen op basis van een E3-meting aan de pijp is daarbij een essentiële voorwaarde. De gelijkwaardigheid van nieuwe motoren met een type-goedkeuring en van motoren die zijn aangepast, moet door de overheid erkent worden.”

Een geslaagde E3-meting (de gangbare, gestandaardiseerde meting) moet leiden tot opname van de emissiecategorie in het certificaat van onderzoek van een binnenvaartschip, vindt BLN-Schuttevaer. Dat zou nog dit jaar voor Nederland geregeld moeten zijn.

 

CCR-eisen

BLN-Schuttevaer pleit in de brief verder voor “een realistische kijk op de CCR-eisen aan kleine schepen” en een studie en visie op meer goederenvervoer geheel of gedeeltelijk over water. “Méér goederenvervoer over water kan, zoals ook in het regeerakkoord is aangegeven, een belangrijke rol spelen om Nederland bereikbaar te houden en de uitstoot van CO2 te verlagen.”

Dan is het van belang om in elk geval te behouden wat nu al over water gaat, stelt BLN-Schuttevaer, “met name met kleine schepen. Kleine schepen tot circa 1.500 ton zijn essentieel om vervoer van de weg naar het water te halen of op het water te laten. De positie van kleine schepen is echter geen vanzelfsprekendheid. Investeringen in de voorgeschreven CCR-aanpassing trekken een onevenwichtige wissel op de bedrijfsvoering en belemmeren investeringen in milieumaatregelen.”

 

Meer vervoer over water

BLN-Schuttevaer vindt dat er een goede studie en een visie op goederenvervoer moeten komen. “We hebben de indruk dat dat op een te laag pitje staat. Dat toekomstig beleid zouden we graag met overheid, wegtransport en spoor gezamenlijk vormgeven.”

De binnenvaartorganisatie doet ook alvast een voorzet: “Ondersteun en/of laat andere overheids- of semi-overheidspartijen actief de partijen bij elkaar brengen die vervoer van weg naar water bevorderen.” Als voorbeeld worden de projecten genoemd die al samen met provincies zijn uitgevoerd door Bureau Maatwerk van Bureau Voorlichting Binnenvaart en het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).

“Meer vervoer over water helpt bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Een aantal belangrijke verladers kiezen daarom nu al voor multimodaal vervoer met daarin vervoer per schip en een reductie in de CO2 uitstoot. Daar is nog meer te winnen.”

 

Biobrandstoffen

Naast roetfilters en katalysatoren voor bestaande motoren is reductie van NOx en fijnstof van scheepsmotoren ook mogelijk door het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals GTL. BLN-Schuttevaer wil, samen met Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart, “in het kader van het klimaatakkoord voor de binnenvaart de eerste slag maken in de reductie van CO2 door het bijmengen van hernieuwbare biobrandstoffen aan de gasolie. Op weg naar klimaatneutraal in 2050 zou in 2030 circa 40% gereduceerd kunnen worden. Dat is beter voor het klimaat en van groot belang voor onze concurrentiepositie ten opzichte van weg en spoor.”

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -