Afspraken over nieuwe sluis Terneuzen

0

De gemeente Terneuzen en het project Nieuwe Sluis Terneuzen hebben afspraken gemaakt over de samenwerking, organisatie en financiën voor de bouw van het nieuwe kunstwerk. Vandaag ondertekenden burgemeester Jan Lonink en Johan Jacobs, de voorzitter van de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen daarvoor een overeenkomst.

De nieuwe sluis komt op het grondgebied van de gemeente Terneuzen te liggen. Vandaar dat goede afspraken over de rolverdeling tussen beide partijen nodig zijn. Maar ook over zaken als een tijdelijke alternatieve locatie voor het Portaal van Vlaanderen, de verplaatsing van het oorlogsmonument en het wegennet. Tijdens de bouw moet het verkeer het sluizencomplex altijd kunnen passeren, zo is afgesproken. Verder staat er in de overeenkomst dat de parkeerplaats aan de Binnenvaartweg beschikbaar komt als bouwterrein tijdens de aanleg van de Nieuwe Sluis.

Een andere afspraak in de overeenkomst is dat belanghebbenden met vragen, klachten, claims en schademeldingen tijdens de bouw terecht kunnen bij één loket. Onderling bekijken de partijen wie verantwoordelijk is, maar voor de belanghebbenden betekent dit een spoedige en adequate afhandeling.

 

Planning

Het project Nieuwe Sluis Terneuzen doorloopt de procedure volgens de tracéwet. Komend voorjaar neemt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) het definitieve tracébesluit. Tegelijkertijd verschijnt de nota van antwoord met daarin een reactie op de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Verder gaat de projectorganisatie vanaf het tweede kwartaal van 2016 via een aanbestedingsprocedure op zoek naar een geschikte aannemer. Naar verwachting is de aannemer begin 2017 bekend.

 

Capaciteitsprobleem

De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart.

De nieuwe sluis moet zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook verwacht men dat de nieuwe sluis zal zorgen voor nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid in de Zeeuws-Vlaamse en de Vlaamse regio.

 

 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.