Wist u…? [opinie]

0

• dat er schippers zijn die op de spotmarkt varen en van het eigen spaargeld de crisis door moeten zien te komen,
• dat de staat en de banken in Nederland het eigen kapitaal verdedigen,
• dat daardoor de overheid de markt negatief beïnvloedt met subsidies (voor de Betuwelijn bijvoorbeeld), uitkeringen voor schippers (als ze maar door blijven varen) en het verstrekken van staatsgaranties,
• dat er dus helemaal geen echte vrije markt bestaat,
• dat al in het verdrag van Rome staat (artikel 94) dat “elke in het kader van de verdragen genomen maatregel op het gebied der vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden rekening moet houden met de economische toestand van de vervoersonderneming”
• dat er een Europese richtlijn is waardoor Nederland (mededingings)wetten aan kan nemen die misbruik van economisch afhankelijke ondernemingen verbieden of bestraffen, kortom
• dat men de schipper een sterkere positie zou kunnen geven tegenover de bevrachter als men dat zou willen
• Dat dat met name het geval is voor wetgeving die verbiedt dat ondernemingen hun handelspartners ongerechtvaardigde, onevenredige of ongegronde voorwaarden opleggen, van hen verkrijgen of proberen te verkrijgen.
• Dat dat betekent dat nationale overheden op basis van de mededingingswet strengere mededingingsregels (vooruit, Nma!) mogen uitvaardigen en toepassen, wanneer zwakkere bedrijven worden misbruikt door sterkere (vervoerders/verladers).
• Dat (artikel 9) zelfs ondanks de mededingingsregels wetten mogen worden uitgevaardigd om andere doelen te bereiken van rechtmatig belang. (Kostprijsbeding, veiligheid, milieu, noem maar op)
• Dat de overheid maar blijft volhouden dat dat niet mag van Europa (waarom dan wel in België en Frankrijk?)
• dat om die redenen de crisis in Nederland nog lang niet is opgelost,
• dat er daarom een Ambassadeur wordt aangesteld, maar
• dat dat weer buiten de schippers om gebeurd is en
• dat dat er voor zorgt dat de politiek nog steeds zelf geen beslissingen hoeft te nemen
• dat de overheid de mond vol heeft over het behoud van het kleine schip, vanwege files en het milieu en
• dat dezelfde overheid weigert te reageren als de oudere schepen met onevenredige hoge CCR kosten opgezadeld worden, zodat er een koude sanering plaatsvindt, en
• dat daarom de helft van de oudere schepen uit de vrachtvaart zullen verdwijnen, en vervangen zullen worden door vrachtwagens als men de regelgeving niet structureel aan gaat passen
• dat de Q-barge de innovatieprijs heeft gewonnen en
• dat van Megen en Overmeer zeggen dat de binnenvaart ervan zal profiteren omdat er nieuw werk naar de binnenvaart komt dat van wegtransport komt,en
• dat wij dit verhaal al eens eerder hebben gehoord van de ELV, en
• dat daar helemaal niets van terecht is gekomen.
• (Om)dat samenwerkingsverbanden niet in het belang handelen van de gehele binnenvaart, en
• Dat dat tot nu toe slechts tot prijsdalingen geleid heeft en
• dat de ASV daarom van mening is dat samenwerkingsverbanden zichzelf om die reden diskwalificeren,
• dat ondertussen de ASV alles in het werk stelt om het voortbestaan van haar leden en sympathisanten te verdedigen en
• dat de ASV dit alles niet over zijn kant laat gaan en met argumenten de strijd aangaat met wie dan ook, en
• dat de ASV tegelijkertijd aan alle schippers vraagt om solidair te zijn zodat er in ieder geval geprobeerd kan worden om in Nederland een gelijke regeling te treffen zoals in België en Frankrijk.

W.Stam, S. Fluitsma, D. Twigt, G. Veuger, P. van Ewijk, B. Kole, B. Veltman, L. de Jonge, J. Ooms, J. Fricke, J. Paauwe, M. Schouten, M. Broeken, R. Boerman, J. Evens, N.Deen, L. de Waal, E. Buijsman, A. Molengraaf

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.