Uitdaging voor blueports

0

Om aan de maatschappelijke noodzaak het marktaandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer tot 2035 te laten stijgen van 31 naar 45 procent te kunnen voldoen, zal er een duurzaam netwerk van blueports moeten worden gevormd. Dit zei voorzitter Marijke van Haaren van de NVB (Nederlandse Vereniging van Binnenhavens) vrijdag 15 oktober bij het jaarcongres van de NVB in Kampen.

De groei van 31 tot 45 procent betekent door de toename van het totale vervoer een vervijfvoudiging van het volume. Van Haaren: “Het zou voor de ontwikkeling van blueports erg zinvol zijn om de dichtheid van – soms zelfs tegenstrijdige – regelgeving tegen het licht te houden, omdat hierdoor veel processen vaak onnodig gefrustreerd en vertraagd worden.” Zij ziet het als taak van de NVB om ook op regionaal en gemeentelijk terrein tot een integraal – dus niet versnipperd – bestuurlijk kader te komen om de potenties van blueports maximaal tot ontwikkeling te brengen: “De NVB als onafhankelijk kenniscentrum, intermediar en belangenbehartiger op het gebied van blueports, duurzaam knooppunt van de regionale economie.’’

Schakel

Voorzitter Marijke van Haaren spreekt de zaal toe bij de opening van het congres. (foto’s Jan Johan ten Have)

,,We gaan het druk krijgen’’, zei hoofd binnenvaart en vaarwegen van het gloednieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu Paul van Gurp. Hij stelde dat de binnenvaart een essentiële schakel in de logistieke keten is en dat de beschikbaarheid van blueports een succesfactor is voor optimalisatie van de kansen voor de binnenvaart. Volgens hem bestaat er bereidheid tot investeren: “Tot 2020 is er voldoende capaciteit, daarna ontstaan – als er niks verandert – knelpunten.’’ Wethouder Pieter Treep van Kampen vertelde over het succes van ‘zijn’ blueport, de Kamper Zuiderzeehaven: “We zijn twee jaar bezig en van de zeventig hectare is vijftig uitgegeven, waarvan 45 watergebonden.’’
Senior consultant Martin Quispel van NEA pleitte voor uitbreiding van de Nederlandse binnenvaartvloot met meer kleine schepen, tot duizend ton. De aanvoer van bouwgrondstoffen gebeurt in belangrijke mate per binnenschip.
Irene van Dongen van Buck Consultants pleitte voor professionalisering van Havenbeheer. Zij constateert in havengemeenten onder meer onvoldoende regie op havenontwikkeling en -beheer. Van Dongen pleit voor een pragmatische aanpak.
Over ontwikkelingsmogelijkheden van (nieuwe) binnenhavens en blueports zei Bart Bouwens van Movares: “Clustering van ruimte, functies, bedrijvigheid en branches creëert kansen. Het biedt gemeenten kansen, zoals recreatieve ontwikkeling, verbeterd leefklimaat, meer werkgelegenheid, lagere kosten voor beheer, onderhoud en infrastructuur en een duurzaam imago.’’
Ton Roos, organisator van het congres en secretaris van de NVB, sloot kernachtig af: “Dit is nog maar het begin van en traject. We zullen elkaar nog veel tegenkomen.”

Jan Johan ten Have

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.