Toename lading positief voor tarieven

0

Dit jaar groeit het ladingvolume in de binnenvaart met 2,1 procent. Het aantrekken van de volumes zal een positieve uitwerking hebben op de tarieven. Dat verwacht onderzoek- en adviesbureau NEA. In 2010 kwam de groei van het binnenvaartvolume uit op ongeveer 4,4 procent ten opzichte van 2009.

De grootste stijgingen in het vervoersvolume voorziet NEA dit jaar bij de productgroepen metaal en chemie. Dat staat te lezen in de ‘Korte Termijn Voorspeller goederenvervoer’. Alleen bouwmaterialen namen in 2010 verder af (met 5,5 procent) en ook dit jaar zal dat volume nog krimpen; vermoedelijk met 1,5 procent.

De productpgroep bouw heeft als enige nog te maken met teruglopende volumes. (foto MG Redacties)

“De tarieven in de binnenvaart zijn vanaf het begin van de crisis sterk gedaald en in 2010 gestabiliseerd. Het aantrekken van de volumes zal een positieve uitwerking hebben op de tarieven, echter het niveau van de tarieven zal naar verwachting het komende jaar nog ver onder het niveau van voor de crisis liggen.”

Japan
Na het herstel in 2010 (met een structurele groei van de vervoersmarkten) lijkt de groei dit jaar over de gehele linie af te vlakken. NEA schrijft: “Na een uitstekende start in 2011 zijn er sterke fluctuaties in februari en maart waargenomen. Het effect van de aardbeving in Japan begint zich langzamerhand te manifesteren in de logistieke keten, verschillende producenten in Europa zijn afhankelijk van intermediaire producten uit Japan waarvan de toelevering is verminderd.” Daarnaast speelt dat de sterk stijgende brandstofprijzen het herstel van de transportsector onder druk zetten.

Brandstofprijzen
Het CPB stelde de economische groei onlangs met een kwart procent naar boven bij. NEA ziet daarin geen aanleiding om de verwachting van de groei in het goederenvervoer voor 2011 ook naar boven bij te stellen. “Het optimisme waarmee 2011 is ingegaan is iets afgevlakt door recente ontwikkelingen in de geopolitiek. De geïnterviewde bedrijven zijn zeer te spreken over de volumeontwikkeling zoals deze is ingezet in 2011, echter de tariefontwikkeling is nog steeds een punt van zorg door de stijgende brandstofprijzen.”
Voor 2010 kwam de groei uit op 3,7 procent. Voor 2011 wordt een geringere stijging verwacht: het totaal vervoerde volume zal waarschijnlijk met 2 procent stijgen. Voor 2012 verwacht NEA ook dat de groei in het transportvolume zich beperkt tot 2 procent.

Lichte groei wegvervoer
Het totale binnenlandse wegvervoer is in 2010 met 2,3 procent gegroeid ten opzichte van 2009. Voor 2011 verwacht NEA een groei van 1,6 procent. “De groei komt vooral uit de chemische sector, de metaalsector en uit eindproducten en containers. Het vervoer van bouwmaterialen zal ook in 2011 krimpen.”
“De tarieven zijn in het wegvervoer in 2009 gedaald en in 2010 stabiel gebleven. De verwachting is dat het tarief in 2011 licht zal stijgen vanwege de aantrekkende volumes en een steeds groter beslag op de capaciteit. In tijden van piekdrukte begint het tekort aan capaciteit in het wegvervoer merkbaar te worden.”

Volumestijging spoorvervoer
Het spoorvervoer vervoerde in 2010 bijna 10 procent meer dan in 2009. Door de aantrekkende volumes in voornamelijk de metaal-, chemie- en containersector kon het spoorvervoer aanzienlijk groeien.
“Ondanks de heersende onzekerheid in de markt, is de verwachting dat ook in 2011 de volumestijgingen zullen doorzetten, zij het in een lager tempo (+4,5%). De aanvoer per spoor kende in 2010 een lichte teruggang van 0,2%. De afvoer groeide explosief met 13% en ook het binnenlands vervoer deed het in 2010 goed; een groei van 5%.”

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.