- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsOndanks groei containers daalde Rotterdamse overslag

Ondanks groei containers daalde Rotterdamse overslag

- Advertentie -

Delen

In de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2018 1,2 procent minder lading overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 miljoen ton overgeslagen tegen 119,3 miljoen ton in dezelfde periode in 2017. De daling betrof vooral de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. Daarentegen heeft de groei in containeroverslag sterk doorgezet: 6,1 procent in TEU en 4,6 procent in tonnen. De overslag van minerale olieproducten nam toe, met name de afvoer. De overslag van biomassa en LNG steeg “spectaculair”, aldus Havenbedrijf Rotterdam.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, licht de cijfers toe: “De voortzetting van de containergroei is een bevestiging dat Rotterdam een steeds belangrijkere positie inneemt in de netwerken van maritieme verbindingen van de grote rederij-allianties. Dat we na de sterke groei vorig jaar nu een wat meer gematigde groei zien is geheel volgens onze verwachting.”

 

Nat massagoed

In totaal bleef de overslag van nat massagoed vrijwel constant met een lichte groei van 0,5 procent tot 55,9 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd 4,5 procent minder ruwe olie ( 25,4 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil kwam met name door een uitzonderlijk hoge overslag vorig jaar januari.

De overslag van minerale olieproducten, die gedurende vorig jaar structureel daalde, liet in het voorbije kwartaal juist weer een opgaande lijn zien (plus 4,8 procent). De daling in aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen.

In het eerste kwartaal is veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar: een stijging van 210 procent naar 0,7 miljoen ton. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt volgens het Havenbedrijf het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

 

Droog massagoed

Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van beide daalde aanzienlijk: de overslag van ijzererts & schroot met 9,3 procent tot 7,1 miljoen ton, de overslag van kolen met 19,0 procent tot 6,5 miljoen ton.

De daling van ijzererts trad vooral op in januari, ten opzichte van een hoog overslagvolume vorig jaar. Het volume in de overige twee maanden van het eerste kwartaal ligt in lijn met dat van vorig jaar. De daling bij kolen betreft met name de afname van aanvoer voor energiecentrales als gevolg van sluiting vorig jaar van oudere centrales in Duitsland en Nederland.

De overslag van agribulk daalde met 8,2 procent tot 2,6 miljoen ton. Dat was vooral het gevolg van een slechte sojaoogst in Argentinië. Ook het overig droog massagoed daalde aanzienlijk: met 20,4 procent tot 2,4 miljoen ton. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een verlaagde productie bij afnemers van mineralen. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 13,6 procent af tot 18,8 miljoen ton.

 

Containers

De overslag van containers nam in gewicht met 4,6 procent toe tot 35,9 miljoen ton en in volume met 6,1 procent tot 3,5 miljoen TEU. “Deze groei is een voortzetting van de sterke stijging die vorig jaar is gerealiseerd en is vooral het gevolg van toenemende overslagprestaties van de grote containerterminals in de haven”, aldus Havenbedrijf Rotterdam. “Dit is ook noodzakelijk omdat de rederijen die in drie grote allianties varen Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken beschouwen waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam.”

Dat is ook merkbaar aan het feeder-volume. Dat blijft sterk stijgen. Nu met 7,5 procent naar 0,6 miljoen TEU. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale diensten.

Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen die deepsea-diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Verder hebben de nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse Zee geleid tot een toename van shortsea-overslag met 6,9 procent naar 0,7 miljoen TEU.

 

Breakbulk

De totale overslag van breakbulk (roll on-roll off en overig stukgoed) daalde met 4,7 procent tot 7,2 miljoen ton. Het roroverkeer is licht gestegen: 0,8 procent (naar 5,8 miljoen ton) ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

De overslag van overig stukgoed lag een stuk lager dan het hoge niveau van het eerste kwartaal van 2017: min 22,2 procent (naar 1,4 miljoen ton). Dat komt doordat dit jaar de extra overslag van staal in de vorm van brammen weer is gestopt. Deze stroom was vorig jaar het gevolg van renovaties van hoogovens in Duitsland, waardoor de staalproductie tijdelijk was teruggebracht.

Ook zijn in de afgelopen periode vrijwel geen windturbinefunderingen geladen voor positionering in de offshore-windparken. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal weer toenemen.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -