- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBrandbrief visserij: “Sector wordt de nek omgedraaid”

Brandbrief visserij: “Sector wordt de nek omgedraaid”

- Advertentie -

Delen

Met een brief aan koning Willem-Alexander brengen vissers en diverse organisaties uit de sector maandag 6 maart hun noodtoestand onder de aandacht. Ze voelen zich in hun voortbestaan bedreigd door een toevloed aan regels.

De brief is een initiatief van meerdere visserijorganisaties (EMK, Stichting tot Behoud Visserij Nederland, Stichting Visserij en Natuur) platform Ik, de Burger, visserijbedrijven en bemanningen, scheepswerven, visafslagen, toeleveranciers en horecabedrijven. De brief is ook gericht aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer gericht.

Op de schopstoel

“Mensen die met en in de natuur leven en werken zitten al jaren op de schopstoel in de Nederlandse samenleving. Het vissers- en boerenbedrijf is eeuwen ouder dan de Nederlandse nationale overheid. Toch meent juist die overheid steeds meer en steeds andere regels aan die sectoren op te moeten leggen ‘met het oog op de bestendigheid ervan’. De visserij wordt daarmee vrijwel geheel de nek omgedraaid in Nederland. Niet omdat de vissers niet al eeuwen lang de visserij met respect voor wat leeft en geeft uitoefenen, maar omdat de Nederlandse overheid de rechten van de burgers niet respecteert.”

In strijd met de grondwet

De overheid handelt tegen de (inter)nationale (grond)wetten, stellen de briefopstellers. “Wat de vissers gebeurt, wat de boeren gebeurt, wat de overige burgers gebeurt, is simpelweg in strijd met de grondwet en het eigendomsrecht artikel 5.1 BW. [1] Vissers en boeren en andere burgers lijken dit net zo vergeten te zijn als de overheid doet alsof die dat vergeten is.”

“Inmiddels staan zowel de visserij als het boerenbedrijf op omvallen, met alle schadelijke gevolgen van dien voor het landschap(sbeheer) en de voedselzekerheid van Nederland maar ook ver daarbuiten. De overheid laat hen geen ruimte om hun eigendom te gebruiken om te ondernemen en handelt daarmee als gezegd, direct tegen de grondwet in. En tegen artikel 1 aanvullend protocol EVRM.” EVRM is het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

In de tang genomen

“Dit geldt niet alleen de vissers, maar iedereen die eigendom(srecht) heeft”, vinden ze. “Uw huis is van u en dus niet van een ander. Het laat zich moeilijk voorstellen dat u uw huis iedere paar jaar weer geheel zou moeten her/ombouwen omdat de eisen van een bouwbesluit zijn veranderd. Toch is het precies daarmee waar de visserij en de vissers in Nederland telkenmale geconfronteerd worden: met iedere keer weer andere eisen, andere voorwaarden, nieuwe beperkingen en verstoring van hun bedrijfsvoering en hen ongestoorde genot van hun eigendomsrechten.”

“De overheid verzaakt zijn grondwettelijke taak de vrijheid van de burgers -en dus ook de vissers- te garanderen en het ongestoord genot van hun eigendomsrecht te waarborgen. De overheid doet precies het omgekeerde: met de ene na de andere zogenaamde crisis wordt de visser steeds om andere ‘redenen’ in de tang genomen.”

Volgens de briefschrijver kunnen natuur en visserij perfect samen gaan: “De eenvoudige en eerlijke oplossing voor alle vormen van beroepsvisserij in de huidige én toekomende Natura2000 gebieden is de erkenning van bestaand gebruik waardoor er én langjarige visvergunningen kunnen worden afgegeven én de rechtsongelijkheid met de overige scheepvaart opgeheven wordt én de natuur en visserij samen kunnen blijven floreren.”

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -