- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsNieuwe stap richting overnachtingshaven Lobith

Nieuwe stap richting overnachtingshaven Lobith

- Advertentie -

Delen

De overnachtingshaven in Lobith is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester Mark Slinkman (gemeente Rijnwaarden), hoofdingenieur-directeur Joke Cuperus (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) en gedeputeerde Josan Meijers (provincie Gelderland) zetten op 2 juli hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst om daar voor te zorgen. Eerder spraken zij al hun voorkeur uit voor een nieuwe haven in de Beijenwaard, nabij Spijk, in combinatie met modernisering van de bestaande overnachtingshaven Tuindorp. Voor realisatie van de in totaal circa zeventig ligplaatsen is 119,4 miljoen euro beschikbaar.

Vergunningen
Met de samenwerkingsovereenkomst leggen de drie overheden deze voorkeurslocatie vast, een belangrijke stap op weg naar de uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart in de omgeving van Lobith.
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer van deze voorkeursbeslissing (MIRT 2) op de hoogte gesteld. De voorkeursbeslissing wordt in de volgende fase uitgewerkt in een provinciaal inpassingsplan en een bijbehorend milieueffectrapport.
Parallel aan dit proces willen de partijen de belangrijkste vergunningen aanvragen. De (ontwerp-)besluiten over het inpassingsplan en de aangevraagde vergunningen zullen ze gelijktijdig ter inzage leggen. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om in één keer via één loket op deze besluiten te reageren.

Versneld
In de samenwerkingsovereenkomst is ook vastgelegd dat de partijen onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden om lokale en regionale wensen, opgaven en ambities te combineren met de overnachtingshaven. Ook gaan ze kijken of het mogelijk is de modernisering van de huidige overnachtingshaven in Tuindorp versneld uit te voeren.
In de komende fase worden de exacte verdeling van de ligplaatsen over de twee havens, het ontwerp en de inpassing van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk nader onderzocht en uitgewerkt.
De werkzaamheden aan de overnachtingshaven vinden naar verwachting plaats in 2018 en 2019. De nieuwe haven krijgt als naam “Overnachtingshaven Spijk”.

Vaar- en rusttijden
Om aan de vaar- en rusttijden te voldoen, moeten schippers om de 30 kilometer in een overnachtingshaven terecht kunnen. De maximale vaartijden van schepen zijn vastgelegd in de Binnenvaartwet. Daarom is het van groot belang dat er voldoende ligplaatsen voor binnenvaartschepen aanwezig zijn. Juist langs de hoofdtransportas de Waal is er tussen Tiel en de Duitse grens een groot tekort aan overnachtingsplaatsen.

De capaciteit van de huidige overnachtingshaven in Tuindorp is te klein. Voor de uitbreiding naar circa zeventig ligplaatsen hebben de samenwerkende partijen onderzoek gedaan naar elf alternatieven verdeeld over drie locaties: de Beijenwaard, de Bijland en de Oude Waal. Na afweging van de onderzoeksresultaten hebben ze een voorkeur voor een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard buitendijks en dan in combinatie met de modernisering van de huidige overnachtingshaven Tuindorp.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -