- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsGaan dijkversterking Venlo en uitbreiding containerhaven samen?

Gaan dijkversterking Venlo en uitbreiding containerhaven samen?

- Advertentie -

Delen

De overstromingen van 1993 en 1995 waren een waarschuwing. Toch is de bescherming tegen hoog water op de Maas nog altijd niet overal op orde. In 1996 zijn veel tijdelijke dijken aangelegd. Deze dijken bleken permanent nodig en vallen sinds 2005 onder de Waterwet. Sindsdien zijn het primaire waterkeringen die eens in de zes jaar getoetst worden op veiligheid. Uit de laatste veiligheidstoets bleek dat niet alle dijken berekend zijn op hun taak gezien de grotere hoeveelheden water die de Maas in de (nabije) toekomst zal afvoeren als gevolg van de klimaatsverandering.

Omgevingsmanager Astrid Stokman van het Waterschap Limburg zegt: “De komende klimaatverandering leidt in Limburg tot langere opeenvolgende droge periodes en heviger regenbuien. Zoals in juni vorig jaar. En dat zal aanpassingen vergen in onze maatschappij en in ons waterbeheer.” Grotere hoeveelheden regen kunnen leiden tot frequenter en extremer hoogwater op de Maas. En dus neemt het risico op overstromingen in Limburg toe.

 

Onderverzekerd

Communicatieadviseur Marijke van der Steen vult aan: “Door de klimaatverandering is de veiligheidssituatie in het gedrang gekomen. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Daarom zijn veiligheidsnormen scherper gesteld. Het moet veiliger in Limburg. Nu zijn we onderverzekerd.”

 

Waterschap Limburg gaat over dijkversterking en verlegging. Met de Provincie Limburg, de gemeenten en Rijkswaterstaat werkt het samen aan het behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Aan de oostzijde van de Maas wordt voor ‘Kopproject Venlo’ de gebiedsontwikkeling verkend.

 

Containerterminal

Binnen het Venlose project valt de dijk bij Blerick-Groot Boller in de containerhaven. Die bestaat voor een deel uit een zogeheten groene dijk. Bij de ingang van de containerhaven staat een harde kademuur. Die dijk beschermt dit gebied en ook het uit te breiden bedrijventerrein waar TCT Venlo gevestigd is en waar een uitbreiding op stapel staat. Er wordt ook onderzocht om de aanwezige jachthaven, gelegen aan de noordzijde van de haven, te verplaatsen naar de overkant van de Maas.

Het economisch belang van de containerhaven in Venlo is groot. De dijkversterking heeft nauwe raakvlakken met de geplande uitbreiding. Samen met het gemeentebestuur van Venlo en de gebruikers van de haven bekijkt Waterschap Limburg hoe de ontwikkeling van de haven en de dijkversterking elkaar niet dwarsbomen maar juist hand in hand kunnen gaan.

Lees meer in De Binnenvaartkrant van 14 februari.

 

tekst en foto: Noud van der Zee

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -