- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsCrisisberaad legt afspraken voor aan binnenvaart

Crisisberaad legt afspraken voor aan binnenvaart

- Advertentie -

Delen

"Eind mei was door 5 tot 10% van de binnenvaartondernemers uitstel van betaling van schulden bij de banken aangevraagd. Indien de malaise aanhoudt zal naar verwachting in september 50% en eind dit jaar 70 tot 80% van de binnenvaartondernemers niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen." Dat staat in de tussenrapportage van het Crisisberaad Binnenvaart onder leiding van Wim van Sluis,  oud-havenwethouder van Rotterdam.

De twee werkgroepen (Staatsgarantie en Capaciteitsbeperking) die studeren op maatregelen om de binnenvaart de crisis door te helpen, beleggen op woensdag 17 juni een grote voorlichtingsbijeenkomst in de Maassilo aan de Maashaven Zuidzijde 1-2 in Rotterdam. Die duurt van 16.00 tot 18.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. 

"Een aanhoudende crisis zal daardoor vrijwel alle binnenvaartondernemers raken. Faillissementen op grote schaal zijn dan onontkoombaar. De werkgroepen menen dat in zo’n situatie de schepen niets meer waard zullen zijn en de bodem onder de binnenvaartmarkt uitvalt. Geen der partijen heeft hier belang bij. Vanuit de werkgroepen wordt daarom geadviseerd tussen alle partijen afspraken te maken om bij een langdurige crisis voorbereid te zijn." Aldus de tussenrapportage van Wim van Sluis. 

Voorstellen
Het overleg in de werkgroepen heeft ertoe geleid dat het mogelijk is tussen partijen (de banken Rabo,ABN Amro enING, de binnenvaartbranche, makelaars en de rijksoverheid) in ieder geval de volgende afspraken te maken:

– Alle binnenvaartbedrijven met een voldoende continuïteitsperspectief kunnen erop rekenen dat de bank zich zal inzetten om het bedrijf door de crisis heen te loodsen. In de praktijk betekent dit dat de banken bij bedrijven die na de crisis een perspectief hebben of een normale bedrijfsuitoefening betrachten uitstel van betaling van in ieder geval de aflossing zullen verstrekken. Deze afweging blijft wel steeds een individuele beoordeling door de bank.


– Voor binnenvaartbedrijven die gedurende de crisis niet in staat zijn door technische oorzaken hun bedrijf te kunnen voortzetten (voor het verrichten van noodzakelijke investeringen) geldt de hoofdlijn dat deze bedrijven in beginsel worden hergefinancierd om de continuïteit te waarborgen.

– Het uitgangspunt van de afspraken tussen banken en binnenvaartbranche is het failleren en daarna veilen van binnenschepen zoveel mogelijk te voorkomen, omdat dit tot een ernstige neerwaartse spiraal van de waarde van de schepen zou leiden, waarbij geen der partijen belang heeft. In extreme situaties kunnen faillissementen echter niet worden uitgesloten.

– Alle eigenaren van binnenschepen die bij een van de bovengenoemde binnenvaartbanken een hypotheekovereenkomst hebben gesloten kunnen aanspraak maken op bovengenoemde afspraken (ook voor schepen zonder Staatsgarantie). De rijksoverheid bevordert dat de regels rond de Staatsgarantie geen belemmering zijn bij het uitvoeren van de bovenstaande afspraken.


Schepenpools
"De eigenaren van schepen dienen er rekening mee te houden dat wanneer zij aanspraak maken op deze afspraken, als tegenprestatie kan worden verwacht dat zij gaan deelnemen aan ‘schepenpools’, met het oogmerk in crisistijd tot kostenreductie te komen en/of tijdelijk vraag en aanbod van scheepsruimte en lading beter op elkaar af te stemmen."

De voorlichtingsbijeenkomst op 17 juni is bedoeld om na te gaan of deze afspraken op draagvlak in de binnenvaart kunnen rekenen.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -