Cratieve aannemer moet stremmingen beperken bij ombouw Meppelerdiepsluis

0

De stremmingen voor de scheepvaart tijdens de bouw van de Meppelerdiepsluis worden drastisch beperkt. Rijkswaterstaat verplicht de aannemer ervoor te zorgen dat alle schepen (tot en met klasse Va) tijdens de werkzaamheden kunnen passeren, met uitzondering van een aantal “korte stremmingen” van maximaal een week aaneengesloten per keer. De schepen moeten bij het passeren van de bouwput wel hun snelheid aanpassen en rekening houden met een langere wachttijd.

Met de aanscherping van de contracteisen komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wensen van de bedrijven die afhankelijk zijn van de scheepvaart op het Meppelerdiep. Door deze nieuwe contracteisen ondervinden de bedrijven naar verwachtingvan Rijkswaterstaat beduidend minder hinder van de bouwwerkzaamheden. De aanbestedingsprocedure is vorige week in gang gezet. Naar verwachting selecteert Rijkswaterstaat begin volgend jaar een aannemer. Vervolgens is eind 2012 bekend hoe het werk wordt uitgevoerd. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2013.
Rijkswaterstaat stelt strenge eisen aan de duur van de stremmingen. Om te laten zien dat deze eisen in de praktijk wel haalbaar zijn, bedacht Rijkswaterstaat zelf al een mogelijkheid: een tijdelijk kanaal met tijdelijke keersluis vlak langs de huidige keersluis. Dat biedt een omleidingroute voor alle schepen op het Meppelerdiep, inclusief de grote schepen die op het Meppelerdiep varen (110 x 11,40 meter). Wanneer schepen gebruikmaken van die omleidingsroute, moeten zij rekening houden met enige hinder.

Breder kanaal
De stremming van het Meppelerdiep tijdens de bouw van de nieuwe sluis was de afgelopen maanden een belangrijk aandachtspunt. Daarbij stond de lokale economie steeds centraal. Vooral bedrijven afhankelijk van het Meppelerdiep voor de aan- en afvoer van producten moeten zo weinig mogelijk belemmering ondervinden.
Aanvankelijk leek een smaller tijdelijk kanaal het maximaal haalbare, maar klasse Va-schepen zouden er dan geen gebruik van kunnen maken. Gezien de hoge extra kosten voor de bedrijven , is gezocht naar een betere oplossing. Uiteindelijk blijkt een breder kanaal technisch en ruimtelijk mogelijk.
“Kortdurende stremmingen kunnen niet worden voorkomen”, aldus Rijkswaterstaat. “In het contract is nu opgenomen dat de totale stremmingsduur tijdens de bouw niet meer dan 45 dagen mag bedragen.” Een stremming mag bovendien niet langer duren dan zeven dagen. De aannemer kan binnen die voorwaarden kiezen. Rijkswaterstaat wil op die manier de aannemerij zo veel mogelijk ruimte geven om de beste oplossing te ontwikkelen.

Van keer- naar schutsluis
Rijkswaterstaat bouwt de keersluis in het Meppelerdiep om tot schutsluis. De huidige keersluis is bij hoog- en laagwater gesloten. Deze sluitingen zijn moeilijk voorspelbaar. Hierdoor is het Meppelerdiep op onverwachte momenten gestremd voor de scheepvaart. Ook is de huidige sluis te krap voor de scheepvaart en de waterkering voldoet niet aan de huidige eisen.
Bij de nieuwe schutsluis kunnen schepen altijd passeren. De sluis is breder, dieper en veiliger dan de huidige keersluis. Hiermee kan de verwachte groei van het goederenvervoer van en naar Meppel worden opgevangen. Ook komen er een nieuwe beweegbare brug en een nieuw bedieningsgebouw.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.