- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsASV presenteert ‘de vaarweg als uitweg’

ASV presenteert ‘de vaarweg als uitweg’

- Advertentie -

Delen

Om de binnenvaart in beeld te brengen bij de politiek, heeft de ASV een pamflet geschreven: De vaarweg als uitweg. Daarin geeft de vereniging het belang van de bedrijfstak aan. Na de verkiezingen zouden de politieke partijen maatregelen moeten nemen om de negatieve ontwikkelingen voor vervoer over water tegen te gaan en de binnenvaart juist stimuleren. “Het belang van een florerende (particuliere) binnenvaart dient omgezet te worden in daden.”

Het huidige overheidsbeleid benadeelt de binnenvaart, aldus de ASV. Voorbeelden zijn:

• spertijden invoeren bij bruggen en sluizen
• ligplaatsmogelijkheden beperken
• exorbitant hoge boetes opleggen voor relatief kleine vergrijpen
• onmogelijke regelgeving toepassen

“Al die zaken maken het onmogelijk dat er een verschuiving plaatsvindt van vervoer over de weg naar vervoer over water: de zogenaamde modal shift. In sommige provincies van Nederland is er zelfs sprake van een omgekeerde modal shift.” Terwijl de binnenvaart een oplossing kan zijn voor files op de weg.

 

asv-pamfletKleine schepen verdwijnen

Dat wordt mede veroorzaakt door het verdwijnen van ‘kleine’ schepen. Het gaat om schepen tot 1.500 ton. Die kunnen kleinere hoeveelheden kostenefficiënt vervoeren en bedienen de haarvaten van de vaarwegen. “Hun aantal daalt echter met tot wel honderd per jaar”, waarschuwt de ASV. Volgens de vereniging is de sanering van dat deel van de vloot in grote mate “te wijten aan de technische eisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waar kleinere schepen niet aan kunnen voldoen. Deze kaalslag gaat door ondanks diverse aangenomen moties die de minister oproepen kleine schepen van deze regelgeving te vrijwaren.”

“De CCR heeft deze regelgeving bewust in het leven geroepen om oudere schepen te laten verdwijnen, niet gebaseerd op urgentie als veiligheid of milieuschade. Resultaat: kleine schepen worden gesloopt, nieuwbouw is onrendabel gebleken. Conclusie: een aantasting van de diversiteit van de vloot en daarmee meer vrachtwagens op de weg. We moeten de kleine schepen koesteren nu het nog kan.”

Markttransparantie

De ASV stelt dat Nederland unieke mogelijkheden heeft om transport op gebied van veiligheid, milieu en congestie duurzaam te laten plaatsvinden door te vervoeren over de binnenwateren. “Middels het pamflet doen wij, particuliere schippers in de binnenvaart, enkele suggesties om deze (vervoer)mogelijkheden optimaal te benutten. Op die manier kan binnenvaartbeleid bijdragen aan verduurzaming van de samenleving (transport).”

De ASV geeft in het pamflet een pakket aanbevelingen om de binnenvaart en daarmee duurzamer vervoer te stimuleren. Het gaat onder meer om investeringen (in vaarwegen, ligplaatsen enzovoort), aanpassing van het boetebeleid van ILT (lagere boetes), actief stimuleren van modal shift (in stand houden van kleine schepen en vaarwegen, versoepelen van de technische eisen van CCR en EU), ruimere bedieningstijden van bruggen en sluizen, verbetering van de marktomstandigheden (markttransparantie door een veilingsysteem en goede wettelijke bevrachtingsvoorwaarden) en vergroening van de bestaande vloot (‘meten aan de pijp’, erkenning van bestaande motoren die voldoen aan de normen, financiële steun om te investeren in vergroening).

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -