Afspraken tussen EBU en ESO? [opinie]

0

Via de pers vernemen wij dat de EBU en ESO afspraken hebben gemaakt om gezamenlijk voorstellen in te dienen bij de Europese Commissie om de overcapaciteit in de binnenvaart te verminderen.

Voor de tankvaart wordt een voorstel geformuleerd om het uit de markt halen van enkelwandige tankers met premies te stimuleren. Het voorstel voor de droge-ladingsector behelst de mogelijkheid tot het opleggen van schepen door samenwerkende particulieren, zonodig door aanpassing van de mededingingsregels. Ook sluit men een oud-voor nieuw regeling niet uit waarbij vooral oudere schepen uit het midden segment gesloopt zouden moeten worden. Wij, als vertegenwoordigers van de ASV binnen de ESO moeten uit de krant lezen dat EBU en ESO hun voorstellen deze maand uitwerken, zodat ze eind mei kunnen worden besproken, waarna ze aan de leden van de verschillende aangesloten organisaties zullen worden voorgelegd.
Dat zou betekenen, dat er voorstellen uitgewerkt worden, die niet conform de opdracht van de laatste ESO-raad zijn, en ook geen recht doen aan de belangen van de verschillende invalshoeken binnen de ESO. Indien het resultaat van de onderhandelingen met de EBU zodanig zou afwijken van de opdracht, dienen de ESO-raadsleden tussentijds om goedkeuring gevraagd te worden en niet via de pers geïnformeerd. Het strookt namelijk niet met wat afgesproken is binnen de ESO-raad eind april, en wij kunnen ons voorstellen dat de Belgische en Franse schippers die daar aanwezig waren om te pleiten voor ondersteuning van de werkwijze van La Glissoire (niet vervoeren onder de kostprijs) zich aardig in de steek gelaten voelen door de ESO-raad. En terecht.
Om u op de hoogte te houden: het onderstaande is afgesproken op de laatste ESO vergadering, deze standpunten zouden namens de ESO verwoord worden naar de EBU toe door de voorzitter van de ESO en de ondervoorzitters.

Over de economische crisis is het volgende gezegd:
Ieder mag reageren en de ASV doet bij monde van Sunniva Fluitsma de aftrap:

Volgens de ASV is er binnen de ESO raad een scheiding der geesten die zich voordoet vanuit een verschillende invalshoek:
1: sommige partijen gaan uit van wat het maximaal haalbare is binnen de bestaande regelgeving
2: andere partijen vechten de bestaande regelgeving aan, omdat die blijkbaar niet werkt
3: een mogelijkheid is het beide te doen, binnen bestaande regelgeving zaken voorstellen maar tegelijkertijd streven naar verbetering/ aanpassing van die regelgeving.

Vanuit die verschillende invalshoeken komt men (dus) ook uit op een 3-deling in voorstellen
1: sloopregelingen om overcapaciteit tegen te gaan ( de Belgische bonden)
2: samenwerkingsverbanden om een betere positie te verwerven (de BDS en de kantoorbonden)
3: afdwingen van bodemtarieven, (Frankrijk en de ASV)

Alle partijen kunnen zich in deze uiteenzetting herkennen. Omdat iedereen elkaar tegemoet wil komen wordt het volgende voorstel bij de EBU neergelegd: We willen samen met de EBU voorstellen dat de crisis op de volgende wijze aangepakt wordt:

1: als er sprake zou zijn van sloopregelingen om overcapaciteit tegen te gaan dan alleen voor grotere schepen.
2: als er sprake zou zijn van het opzetten van samenwerkingsverbanden om een betere positie te verwerven dan alleen voor schepen met grote tonnages
3: we streven naar het afdwingen van bodemtarieven (niet vervoeren beneden de kostprijs). Met heel veel wetten en regelgeving in de hand moet dit mogelijk zijn, zoniet Europees-breed dan toch per land afzonderlijk.

Om dat laatste punt te staven heeft Jos Evens (ASV) het een en ander op een rijtje gezet en ter plekke verwoord. Met wet- en regelgeving in de hand is aangetoond dat het afdwingen van een verbod van vervoer onder de kostprijs wel mogelijk is. Ook heeft de heer Evens al deze wetten en regelgevingen doorgestuurd naar de ESO-vertegenwoordigers zodat men de vraag om bodemtarieven (of een afgeleide daarvan) kan onderbouwen naar de EBU toe.

Het kan natuurlijk zijn dat dit wel door de ESO aan de orde is gesteld maar dat de EBU daar niets van wilde weten. Dan nog dient dat duidelijk gemaakt te worden. De mensen hebben recht om te weten waar de partijen staan die hen zeggen te vertegenwoordigen.
De enige, die een correcte opstelling kiest, is dhr. Jaegers van de EBU: “Eerst ons onderlinge overleg, daarna pas sta ik de pers te woord”. Als de ESO-voorzitter vindt dat de pers geen juiste weergave doet dan komt dat omdat hij de regie niet in handen houdt door bijvoorbeeld het uitgeven van een persbericht (na overleg met zijn ESO-leden). Een persbericht is in dit soort situaties noodzakelijk om geen misverstanden te laten ontstaan.
Omdat ook de ASV vindt dat eenheid belangrijk is, begrijpen wij dat niemand het prettig vindt dat wij dit zo naar buiten brengen. Maar wij vinden dat mensen recht hebben om te weten wat er zich afspeelt. Voor die mensen is de ASV een onderdeel van de ESO. Dus worden we in feite gedwongen tot dit soort acties.
Wij nemen aan dat u verder uw eigen conclusies wel kunt trekken.

Sunniva Fluitsma
David Twigt
Jos Evens
(allen aanwezig op de laatste ESO vergadering)

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.