Onderzoek naar restafvalstromen over water

0

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou graag zien dat er meer afval over water wordt vervoerd. Het heeft in 2019 aan het BVB gevraagd om te inventariseren welke huishoudelijke restafvalstromen van gemeenten hiervoor in aanmerking komen.

Hieruit bleek dat er zes trajecten vanuit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg zijn die interessant lijken voor een modal shift. Echter, uit gesprekken kwam ook naar voren dat er nogal wat partijen (stakeholders) bij betrokken zijn om zo’n eventuele modal shift te realiseren: de gemeenten, de afvalinzamelbedrijven, de afvalverwerkers en allerlei
samenwerkingsverbanden.

Daarom heeft het BVB voor het ministerie en de Topsector Logistiek in kaart gebracht welke overwegingen de betrokkenen hebben om dit afval via het water te laten vervoeren en wat ervoor nodig is om dit te realiseren. De rapportage hiervan is vóór de kerstperiode opgeleverd.

Kort samengevat vinden de partijen een duurzame vervoerswijze erg belangrijk. Maar men wil er (nog) niet extra voor betalen. De vraag is dan ook hoe binnenvaart ingezet kan worden in de logistieke afvalketen zonder dat dit duurder uitvalt.

Hiervoor is een aantal denkrichtingen aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan het anders inrichten van de transportketen door de afvaloverslagstations te verplaatsen naar een havenlocatie. Dit scheelt veel voortransport.

Daarnaast zou de binnenvaartpendel ook opengesteld moeten worden voor vervoerders van bedrijfsafval, om zo meer volume te realiseren. Het is ook belangrijk dat er wordt nagedacht over een slimme wijze van financiering van de benodigde investeringen, bijvoorbeeld in kadefaciliteiten, maar ook in afvalcontainers. Deze zouden ook makkelijk uitwisselbaar moeten zijn met andere gemeenten.

Al met al lijkt een provinciale of landelijke aanpak noodzakelijk om meer afval over water te vervoeren, hetgeen nu (nog) niet gebeurt. Nu zijn individuele gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten aan zet. Het BVB houdt zich aanbevolen een rol te spelen in de verdere uitwerking mocht dit de wens zijn.

Andere logistieke activiteiten

Het BVB wordt veelvuldig benaderd voor logistiek advies, zowel door verladers, studenten als andere geïnteresseerden. Waar mogelijk helpen wij vragers op weg. Zo bekijkt het BVB op dit moment de mogelijkheden voor de inzet van binnenvaart voor een betonfabrikant op diverse trajecten in Nederland. Hiervoor werken we diverse businesscases uit die vervolgens besproken zullen worden.

Naast logistiek advies voor verladers, wordt het BVB ook vaak benaderd door logistieke studenten die bezig zijn met een opdracht, onderzoek of afstudeerproject. Het BVB helpt hen meer wegwijs te maken in de praktische inzet van binnenvaart. Voor het BVB en de sector relevant, aangezien dit de logistiek managers van de toekomst zijn.

Zo heeft collega Kees Modderman een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam geholpen met het uitwerken van een businesscase voor een aantal chemiebedrijven die de mogelijkheden van vervoer over water onderzoeken.

Daarnaast begeleidt het BVB nu een groepje leerlingen van het Technasium in Alphen aan den Rijn. Zij voeren een opdracht uit waarbij ze kijken naar wat verladers beweegt in hun keuze voor een transportmiddel, waarom ze binnenvaart zouden inzetten en wat hierin de beslisfactoren zijn.

Jongerenwerving

Aankomende tijd staan er diverse evenementen op de planning om de binnenvaart weer onder de aandacht te brengen bij aanstormend talent voor de binnenvaart.

Zo was de programmamanager woensdag 8 januari met Quo Vadis aanwezig tijdens een beroepenavond op het Driestar College in Gouda.  EXHO was donderdag 9 januari aanwezig tijdens een beroepenavond op een school in Breda. Daar is de VR-bril van het BVB ingezet om bezoekers virtueel te laten varen.

Op de diverse nautische opleidingen vinden komende weken weer open dagen plaats. In Vlissingen zal de VR-bril van het BVB worden ingezet, alsmede voorlichtingsmateriaal. Op de andere scholen, zoals in IJmuiden en Harlingen, heeft het BVB diverse folder- en postermateriaal beschikbaar gesteld om de bezoekers meer mee te geven over de binnenvaart.

Tot slot staat op 10 februari het On Stage Beroepenfeest Alblasserwaard op de planning in Sliedrecht. Het BVB zal daar aanwezig zijn met het beroep matroos/kapitein in de binnenvaart.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.