‘Kosten voor binnenvaartondernemer blijven dalen’

0

Transport per binnenschip was in 2014 goedkoper dan in 2013. Dat komt door de daling van de kapitaalkosten (lagere rente) en van de brandstofprijzen. Ook voor dit jaar wordt een kostendaling verwacht. Dat geldt voor alle categorieën schepen.

Dat staat in de recente kostenrapportages voor de binnenvaart uitgevoerd Panteia (in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart). De onderzoekers signaleren kansen voor kleinere nieuwbouwschepen: door de lagere kapitaallasten is het kostprijsverschil tussen bestaande schepen en nieuwbouwschepen tot een minimum (6,6 procent) geslonken.

(foto Sailorr-Fotolia)
(foto Sailorr-Fotolia)

Kapitaalintensief

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen kon de kostendaling in 2014 oplopen tot 2,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste afname is te zien bij kapitaalintensieve schepen (nieuwbouwtankers en grote drogeladingschepen) en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continuvaart), omdat daarbij de brandstofkosten een groot deel uitmaken van de totale exploitatiekosten.
De rentelasten daalden met 10,2 procent en de brandstofprijzen met 4 procent. Oook de verzekerde waarde nam gemiddeld af met 2,5 procent en daardoor ook de verzekeringskosten: 4,9 procent. De vermindering van de verzekeringskosten was een ‘aangename verrassing’, aldus het CBRB. In 2013 stegen die kosten juist nog door de hogere assurantiebelasting.

De arbeidskosten, kosten voor reparatie en onderhoud en de overige bedrijfslasten (communicatie, certificering, et cetera) stegen wel, van 0,7 tot 1,5 procent.

Gasolieprijs

In 2015 wordt een nog grotere daling verwacht van de exploitatiekosten: tussen 2,4 en 8,9 procent, afhankelijk van het type reis en type schip. ‘Deze daling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de sterk dalende brandstofprijzen. Het kostenniveau exclusief brandstofkosten kent namelijk een ontwikkeling variërend van -0,7% tot +0,9%.’

De daadwerkelijke gasolieprijs zal dus zwaar wegen. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau wordt in 2015 een daling van 18,2 procent verwacht. Ook blijven de kapitaalkosten dalen als gevolg van de lagere rentes: -8,7 procent.

Kansen voor nieuwe zand- en grindschepen

Specifiek voor de zand- en grindvaart monitort Panteia ook de kansen voor kleinere nieuwbouwschepen. Die laten nog altijd een hogere kostprijs zien dan de huidige vloot. In 2014 ligt de kostprijs voor een ‘klein’ nieuwbouwschip 6,6 procent hoger.

Dit is het kleinste verschil sinds Panteia de kostprijsverschillen tussen huidige schepen en nieuwbouwschepen monitort. Dat hangt vooral samen met de immer dalende rentepercentages, waardoor de kapitaallasten van nieuwbouwschepen sterk dalen.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.