ASV wil subsidies afschaffen

0

In een brief aan binnenvaartambassadeur Arie Verberk heeft ASV-voorzitter Willem Stam aangegeven van subsidies af te willen. Genoemd worden staatsgarantie, ‘het kunstmatig in stand houden van marginale bedrijven’, subsidies op spudpalen, de VERS-regeling voor schonere motoren, “subsidie voor de Q-bakjes, een zogenaamd nieuw concept klein schip”. Tevens bevelen ze de ambassadeur aan de resultaten van het Albeda-overleg uit 1994 te lezen.

Als onderbouwing van dit verzoek voert de ASV aan; “Al deze subsidies zijn concurrentievervalsend want niet iedereen komt er in gelijke mate voor in aanmerking, er zijn er zelfs met het criterium ‘op is op’. In deze tijd van besparingen moet dat de politiek toch aanspreken. Ook de kortingen op het vervoer over de Betuwelijn is een concurrentievervalsende subsidie die de binnenvaart op achterstand zet.”
Verzocht wordt om wetgeving die ervoor zorgt “dat de uitbuiting van de particuliere schipper ophoudt.” “Het aanbieden van niet kostendekkende tarieven moet worden verboden en strafbaar gesteld als economisch delict. U kunt in plaats van alle lapmiddelen om de binnenvaart op de been te houden, wat subsidies in feite zijn, voorstellen om op nationaal vlak deze wetgeving in te voeren. Dat mag van de EU. Dan hebben we allemaal dezelfde mogelijkheden en concurrentie kan dan altijd nog op het gedeelte van de vrachtprijs boven de kostprijs en op service. Algemeen bindend verklaarde CAO’s zijn toch eigenlijk hetzelfde en daar bestaat zelfs helemaal geen concurrentie. De schipper-eigenaar is in het verleden al gekwalificeerd als werknemer die zijn eigen, dikwijls heel dure schop, meebrengt. Niet vlijend maar het benadert de waarheid meer dan ons lief is. De schop blijkt inmiddels zo duur geworden dat overheidssteun onvermijdelijk lijkt. Bij een kostendekkend tarief is dat niet langer nodig.
Wij zijn zo vrij u aan te raden de eindrapportage van Professor W. Albeda, opgemaakt na de grote schippersactie in 1993, te lezen. Deze rapportage is zeer verhelderend teneinde een beeld te krijgen van het hoe en waarom in de binnenvaart. Ten overvloede merken wij op dat de aanbeveling uit deze rapportage tot het oprichten van nieuwe samenwerkingsverbanden is opgevolgd. Het is ondanks de nodige inspanning en subsidies een grote mislukking geworden.”

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.