Maatregelen na klachten over walstroom

0

Ongeveer twee op de vijf binnenvaartondernemers die voor het eerst walstroom gebruikt, stuit op technische problemen. Na de opstartproblemen verloopt de afname van walstroom bij de meerderheid goed. Walstroom is niet per definitie duurder dan het gebruik van de generator, bij gemiddeld huishoudelijk gebruik is walstroom zelfs iets goedkoper. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit twee onderzoeken naar het gebruik van walstroom.

Enquête

De binnenvaartbranche (Koninklijke Schuttevaer, CBRB en Kantoor Binnenvaart) en de aanbieders van walstroom in Nederland via het systeem van walstroom.nl (haven Amsterdam, Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwegein en Havenbedrijf Rotterdam) hebben gezamenlijk 500 schippers ondervraagd over hun ervaringen met walstroom.
Daaruit bleek onder meer dat:
• Twee op de vijf schippers de eerste keer technische problemen ervaart bij het aansluiten van hun schip op walstroom. Vooral bij scheepsinstallaties met alleen 4-polige stekkers en 3-polige generatorschakelaars doen zich problemen voor
• Ongeveer één derde van de ondervraagden niet tevreden was over de ondersteuning en afhandeling door de storingsdienst
• Schippers het bijzonder ongemakkelijk vinden om met zware kabels te moeten slepen

Hulp van installateur
Op voordracht van de binnenvaartbranche gaan de aanbieders van walstroom schippers met startproblemen voorzien van een gratis quick scan door een installateur. Zodra zich problemen voordoen, komt de installateur eenmalig aan boord om te analyseren wat de oorzaak is. De schipper krijgt gratis een rapport over wat aangepast moet worden. “Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er aan de landzijde iets mis is, daar zal dan ook zo snel mogelijk actie op ondernomen worden”, aldus de betrokken organisaties.

De quick scan kan aangevraagd worden bij Utiliq via het walstroomnummer 0900-1492 onder optie 3 in het keuzemenu (tijdens kantooruren).

Nieuwe stroomkasten aan Maashaven
De aanbieders gaan werken aan administratieve verbetering van de organisatie achter www.walstroom.nl (helpdesk, vragenafhandeling, website verbeteren, inloggen en direct gebruik). In de Rotterdamse Maashaven komen nieuwe walstroomkasten waarbij ook 16 en 32 Ampère-aansluitingen mogelijk zijn. Daarmee kunnen schippers volstaan met lichtere kabels. Zodra kasten op andere locaties aan vervanging toe zijn, gebeurt daar hetzelfde.

Onderzoek naar tarief
In opdracht van de binnenvaartbranche onderzocht de TU Delft in hoeverre de tarieven voor walstroom reëel zijn. De uitkomsten van deze studie zijn uiteenlopend; naar mate een hoger vermogen stroom afgenomen wordt (bedrijfsmatig gebruik) en langer duurt, wordt het gebruik van de generator voordeliger. Voor huishoudelijk gebruik (gemiddeld 2 kWh/uur) is walstroom iets goedkoper dan generatorgebruik.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.