Acties verwacht bij APM Terminals Rotterdam

0

De onderhandelingen tussen de directie van APM Terminals Rotterdam en de vakbonden zijn gestrand. Het ultimatum dat de bonden hadden gesteld, verliep gisteravond om 00.00 uur. Bestuurders van CNV en FNV deelden vanochtend flyer’s uit bij de containerterminal op de Maasvlakte. Om middernacht verliep een ultimatum dat de bonden hadden gesteld. Ze zouden zich nu op acties voorbereiden.

Volges de directie van APM Terminals was een akkoord binnen handbereik: "De compensatie van de aanstaande hogere pensioenleeftijden vormden voor de bonden het belangrijkste breekpunt."

Hogere pensioenleeftijd
Op 1 oktober 2011 liep de CAO van APM Terminals Rotterdam af. Sinds die tijd wordt er onderhandeld over een verlenging voor een periode van twee jaar. Bij de onderhandelingen spelen de toekomstige werkgelegenheid en het compenseren van de aanstaande hogere pensioenleeftijden een belangrijke rol.
"De bonden hebben de onderhandelingen gestaakt, ondanks het begin deze maand bereikte convenant tussen de bonden en de directies van APM Terminals Rotterdam (op de eerste Maasvlakte) en APM Terminals Maasvlakte II over een werkgelegenheidsgarantie voor alle medewerkers", aldus de directie van APM Terminals in een persbericht.

Maasvlakte 2
Over de toekomstige werkgelegenheid in de containeroverslagbranche in de Rotterdamse haven bestaat enige onrust. Door de uitbreidingen op de tweede Maasvlakte zal er vanaf 2014 sprake zijn van een toename van terminalcapaciteit. Daarbij zullen de nieuwe terminals een veel hogere graad van automatisering kennen waardoor er minder arbeidsplaatsen per overgeslagen container noodzakelijk zullen zijn. APM Terminals bouwt een dergelijke nieuwe terminal op Maasvlakte II.
"De aanleg van de nieuwe APMT terminal op de Tweede Maasvlakte betekent een herverdeling van de volumes en een verandering van de klantportfolio’s", aldus APM Terminals. "Het is de verwachting dat onze klanten dermate zullen groeien dat ook de bestaande terminal zich kan richten op verdere continuïteit en versterking van haar positie met eigen volumes en een eigen klantportfolio. Van een afbouw van containeroverslagcapaciteit bij de bestaande terminal is geen sprake."

Convenant
De directie stelt te begrijpen dat medewerkers onzeker zijn over hun baan. "Daarom hebben de beide directies van zowel de bestaande als de nieuw te bouwen APMT terminal gezamenlijk overleg gevoerd met de vakbonden over de toekomstige werkgelegenheid. Recent werd overeenstemming bereikt over een door APM Terminals Rotterdam aangeboden werkgelegenheidsgarantie voor alle huidige medewerkers tot en met 2015."
De details hiervan zijn in een convenant tussen bonden en de directie van APM Terminals Rotterdam vastgelegd. Dit convenant maakt deel uit van de afspraken en overeenstemming over de CAO.

Verlenging CAO
Sinds oktober vorig jaar onderhandelen APM Terminals Rotterdam en de vakbonden om de CAO te verlengen. De directie: "Over de meeste punten bestaat overeenstemming tussen partijen en zijn de verschillen beperkt. Zo is er aangeboden dat de Automatische Prijs Compensatie (APC) gedurende deze CAO-periode weer zal worden toegepast en automatisch elk jaar zal worden toegekend. Voor 2012 is dit vastgesteld op 2,33%. Op dit moment schat de directie van APM Terminals Rotterdam in dat dit ook voor 2013 de 2,0% zal overschrijden. Daarnaast zal er in 2012 en 2013 een initiële verhoging van 1,1% worden toegekend. En nog twee keer een eenmalige bruto uitkering van Euro 1.250.00, wat gemiddeld overeenkomt met twee keer 1,7%. Verder zijn er een aantal additionele componenten welke gelijk staan aan een loonsverhoging van ca 0,5% per jaar."
Samenvattend komt het er op neer dat APM Terminals Rotterdam twee keer een jaarlijkse verhoging van 5,5 procent aanbiedt, maar de bonden zouden een totaal van 6 procent per jaar verlangen. "Dit verschil zit hem met name in de eis voor hogere eenmalige uitkeringen en tegemoetkoming voor het vervallen van het basispensioen AOW gedurende twee jaar door aanstaande hogere pensioenleeftijden, effectief in 2025."

APM Termnials rekent voor dat de lonen van de medewerkers de afgelopen tien jaar sneller zijn gestegen dan de rest van de sector, de industrie en heel werkzaam Nederland.

Compensatie
APM Terminals Rotterdam kent een prepensioenregeling. In het kader van de kabinetsplannen voor verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar willen de vakbonden echter vasthouden aan de bestaande prepensioenleeftijd en -regeling. "De kosten voor de te missen AOW-bijdrage zouden gedurende de extra jaren grotendeels voor rekening van de werkgever moeten komen", aldus de directie.
APM Terminals Rotterdam heeft aangeboden om de medewerkers die op korte termijn met deze verhoging van de pensioenleeftijd te maken krijgen, tegemoet te komen, waarbij APM Terminals Rotterdam de helft van het fiscale maximum zal dragen. Dit geldt voor medewerkers van APM Terminals Rotterdam die geboren zijn in de jaren 1955 tot en met 1959. Voor alle andere medewerkers heeft de directie van APM Terminals Rotterdam aangegeven dit op structurele basis in een werkgroep Pensioenen te willen bespreken. "Het is bovendien nog niet bekend welke wijzigingen de overheid hierin exact gaat doorvoeren. Vanwege de complexe materie kost het de nodige tijd om dit zorgvuldig te bespreken en te zoeken naar een oplossing."
"Helaas is deze compensatie van de verhoging van de pensioenleeftijd met name een breekpunt voor de vakbonden en accepteren zij dus het CAO-voorstel niet", aldus de directie.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.