CBRB tevreden over kabinetsplannen

0

Het CBRB is tevreden over de kabinetsplannen uit de Miljoenennota voor 2012 en volgende jaren. Het oordeel van de binnenvaartorganisatie valt zeer positief uit: “Het kabinet zet in op (innovatief) ondernemerschap en komt ondanks de economische tegenwind de toezeggingen na voor onderhoud en aanleg van infrastructuur. Dit kabinet is consistent in de prioritering van logistiek en bereikbaarheid en lijkt de grote rol die de binnenvaart daarin kan spelen op zijn waarde te schatten.”

♦ Lees ook: Schultz verdeelt pijn over weg, spoor en binnenvaart

Het kabinetsbeleid kiest consequent voor ondernemerschap en logistiek volgens het CBRB dat blij is met de samenhang tussen de begroting en het visiedocument over het Topsectorenbeleid en de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
“Het herstel na de crisis loopt veel trager dan velen voor de zomer verwachtten. De verwachte groei in 2012 van 1% is teleurstellend te noemen. Dat het Nederlandse kabinet het toch aandurft om de bezuinigingen niet nog verder uit te breiden, duidt op optimisme dat de economie na volgend jaar verder opveert.”
Het CBRB juicht het toe dat het kabinet de voorgenomen investeringen in de infrastructuur handhaaft, maar voegt er wel aan toe: “al zou het verhogen van het jaarlijkse vaarwegenbudget een werkelijke erkenning zijn van de kansen die de binnenvaart heeft voor verbetering van de bereikbaarheid. Weg en spoor kunnen wel rekenen op (de reeds eerder beloofde) 500 miljoen extra.”

Wachttijd van maximal 30 minuten
“Het kabinet erkent dat de binnenvaart van groot belang is als alternatief om de druk op het wegennet te ontlasten. Schepen moeten daarvoor zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk kunnen doorvaren. Daarom streeft men naar een wachttijd bij sluizen en bruggen op de Rijksvaarwegen van maximaal 30 minuten.”
Het CBRB is zeer te spreken over de melding in de Structuurvisie dat vervoerders, verladers en ontvangers er gezamenlijk zorg voor moeten dragen dat voor het vervoer van gevaarlijke stoffen de veiligste en voor de samenleving minst belastende modaliteit en route worden gekozen.

Topsectoren
Het CBRB was eerder dit jaar nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies van de Topsectoren Water en Logistiek. Die adviezen ziet de organisatie ook terug in de Miljoenennota. “Het doel van het kabinet met de benoeming van de negen Topsectoren is om Nederland terug te brengen in de Top 5 van de wereldkenniseconomieën. Voor dat beleid heeft het kabinet in 2012 € 1,3 miljard beschikbaar gesteld. Dat loopt op naar ruim € 2 miljard in 2015.”
Het kabinet zet volgens het CBRB grote stappen om de belastingheffing te vereenvoudigen door veel kleine heffingen te schrappen, wat veel ergernis wegneemt. De regeldruk en de administratieve lasten zouden met 10 procent omlaag moeten, zo wil Economie-minister Verhagen.
Het CBRB is blij dat er een doorbraak wordt gerealiseerd in dossiers waar al jaren over wordt gesproken. In 2012 start een pilot met een elektronisch binnenvaartmanifest waarvan verschillende overheden gebruik maken. In een tweede pilot wordt bij douanevervoer binnen Nederland het papieren begeleidingsdocument vervangen door een elektronisch document.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.