Algemeen

Aannemingscombinatie Boskalis-Van Oord is begonnen met baggerwerk op de Maas. Bij Heerewaarden wordt de binnenbocht aangepakt, die door verzanding steeds ondieper is geworden. De vaargeul is daardoor smaller dan gewenst. Bij laag water leidt dat soms tot een beperkte...
Jachthaven Kempisch Dok, onderdeel van de Antwerpse Stadshaven, heeft op 15 mei het ‘Blue Flag’-label ontvangen. Dat is een erkenning voor de inspanningen die de jachthaven levert op het vlak van milieu- en duurzaamheidsmanagement, veiligheid, waterkwaliteit, bewustmaking en educatie,...
De familie Kornet is het varen met de paplepel ingegoten: Bas werd geboren in 1950, zoon Chris in 1975. Chris heeft ondertussen zijn zoon Martijn (2003) als matroos aan boord van de Navigatie, die zijn vader gegarandeerd gaat navolgen. Het...
Sinds woensdagmiddag 12 mei is sluis St. Andries weer open. Op 15 maart werd de verbinding tussen de Maas en de Waal per direct gestremd toen diverse technische gebreken werden geconstateerd. Na (duik)inspecties en berekeningen bleek later dat wel veilig...
Half juni wordt in Nederland gestart met een Covid-19-vaccinatieprogramma voor zeevarenden. De vaccinatie gebeurt onder beheer van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Alle bemanningsleden op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer komen in aanmerking. Onder regie...
De kosten voor instandhouding van de bestaande infrastructuur gaan de komende decennia flink stijgen. Nu steekt Nederland ruim 1 miljard euro per jaar in vernieuwing en vervanging van bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en kades. Dat bedrag gaat geleidelijk stijgen...
De renovatie van stuwensemble Nederrijn en Lek is klaar. Rijkswaterstaat nam de afgelopen jaren de sluizen en stuwen van de complexen in Driel, Amerongen en Hagestein grondig onder handen. Op zijn website bespreekt de vaarwegbeheerder met vertegenwoordigers van de...
In de haven van Bratislava (Slovakije) wordt voor 40 miljoen euro een LNG-terminal gebouwd voor binnenschepen en zwaar wegvervoer. Het project is een onderdeel van de verdere ontwikkeling van de Rijn-Donau-corridor voor het vrachtvervoer. Op dit moment varen er op...
In het onderzoek naar digitalisering en automatisering in de binnenvaart speelt de Duitse Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) al jaren een belangrijke rol. Binnenkort vinden op de binnenvaartsimulator van het instituut tests plaats met automatisch schutten. “Automatisering en digitalisering kunnen de...
De Coenbrug in Zaandam is defect. Op 4 mei viel een van de brugkleppen met een harde klap een stukje naar beneden; de ander bleef open staan. Het wegverkeer over de A8 heeft geen last meer. Na onderzoek blijkt...
Archimedes, het nieuwe dienstschip met een duikklok voor de Duitse vaarwegbeheerder, heeft zijn eerste proefvaart succesvol voltooid. Het bij Damen gebouwde schip voer onlangs naar de Noordzee en legde daar elf proeven en manouevres af, waaronder snelheidstesten. Ook het...
Binnenvaart Kennis, de website waarop uiteenlopende informatie over de binnenvaart is verzameld, ondersteunt Stichting Vaarwens. Die stichting verzorgt individuele dagtochten aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. In het kader van die samenwerking biedt Binnenvaart Kennis aan een...
“De Suez Armada is zo goed als afgehandeld. We zijn trots op de manier waarop Rotterdam dit heeft opgevangen, maar het blijft zeer druk en uitdagend op de terminals.” Met deze boodschap is het zogeheten Suez-overleg tussen diverse (branche)organisaties...
Het tekort aan lege containers en de wachttijden voor binnenschepen bij de zeehaventerminals spelen de containerterminals in de Zwitserse Rijnhavens parten. De containeroverslag bleef er in het eerste kwartaal 5 procent onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar....
De Duitse vaarwegbeheerder heeft op meerdere locaties in de Elbe AIS-tonnen gelegd. Hun positie kan via het AIS-signaal continu gemonitord worden. Daarnaast kan op basis van het signaal de actuele doorvaarthoogte van onder meer de Marien-brug in Dresden worden...