Agenda

Evenementen

Agenda KSCC Nijmegen

Alle activiteiten vinden plaats op het op het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1k Nijmegen (navigatie: Havenweg) tenzij anders aangegeven.

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak.

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (even weken),
19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag 9.30 uur Bloemschikken

EXTRA van en rondom KSCC Nijmegen

Vrijdag 16 februari
14.00 uur Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Corissa Knubben en Chris Reemer. In de RK Kerk te Beesd.

Donderdag 20 februari
17.00 uur Bijeenkomst ‘De Wandelgang’ in restaurant Waal in Heerjansdam.

Zondag 23 februari
11.00 uur Carnavalsmis in de St. Petrus Canisiuskerk, Molenstraat 37 in Nijmegen. GEEN MIS OP HET KSCC PAROCHIECENTRUM.

Woensdag 26 februari
Aswoensdag. Begin van veertig dagen durende Vastentijd tot aan Paaszaterdag.

Vrijdag 28 februari
10.00 uur Algemene ledenvergadering BOVAK in Hotel De Cantharel in Apeldoorn.

Zaterdag 29 februari
11.00 uur Kermisorgeldagen van de familie Hinzen. In het Roermond – Business Park in Swalmen.

Zondag 1 maart
11.00 uur Askruisje zetten tijdens de zondagse eucharistieviering. I.p.v. op Aswoensdag.
16.00 uur Doop van Lizzy Hoefnagels in de Maria Kapel in Thorn.

Donderdag 5 maart
14.00 uur KSCC Nijmegen Soos met… Bingo

Agenda Binnenvaartsoos Zwijndrecht

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het Julia Internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht.

Dinsdag 18 februari
13.30 uur Binnenvaartsoos.

Dinsdag 3 maart
13.30 uur Binnenvaartsoos.

Dinsdag 17 maart
13.30 uur Binnenvaartsoos.

Agenda Millingse Schippersvereniging St. Nicolaas

Alle activiteiten van de soos vinden plaats bij Café de Kastanje, Heerbaan 119 te Millingen aan de Rijn

Donderdag 27 februari
14.00 uur Soosmiddag.

Donderdag 6 maart
14.00 uur Soosmiddag.

Agenda KSCC ‘Het Zuiden’

Elke zondag
10.30 uur H. Mis of Woord en Communiedienst.
Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.

Elke woensdag
14.00 uur Kaarten en koffiedrinken.

Agenda KSCC Rotterdam

Elke derde zondag van de maand
11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Agenda SV Sterreschans Doornenburg

Alle activiteiten van de Schippersvereniging Sterreschans vinden plaats op het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg.

Vrijdag 28 februari
19.30 uur Gezellige praatavond.

Vrijdag 27 maart
19.30 uur Gezellige praatavond.

Agenda SOOS Maasbracht

Alle activiteiten van de SOOS Maasbracht vinden plaats in de Maaslandzaal boven het Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht.

Dinsdag 3 maart
14.00 uur Gezellige SOOS middag.

Dinsdag 7 april
14.00 uur Gezellige SOOS middag.

Agenda Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl

16 februari 09.30 uur: Ds. R. Ham
23 februari 09.30 uur: Ds. J. Zeldenrust
1 maart 09.30 uur: Ps. G. Fokkert Viering van het Heilig Avondmaal
8 maart 09.30 uur: Ds. J. Zeldenrust
15 maart 09.30 uur: Ds. R. Ham
22 maart 09.30 uur: Ds. R. Ham
29 maart 09.30 uur: Br. R. Peters uit 2e Exl-mond
5 april 09.30 uur: Ds. R. Ham Viering van het Heilig Avondmaal

Iedere donderdagavond aanvang 19.30 uur: Bijbelbespreking of Kringavond, www.baptisten-delfzijl.nl

Agenda Binnenvaartpastoraat

Jonge gezinnenweekend 3 t/m 5 april in Hardenberg
Voor meer info: Edith Schippers, 06-19450143, jongegezinnenweekend@gmail.com