zondag, december 8, 2019

Agenda KSCC Nijmegen

Alle activiteiten vinden plaats op het op het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1k Nijmegen (navigatie: Havenweg) tenzij anders aangegeven.

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak.

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (oneven weken).
19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag 9.30 uur Bloemschikken

EXTRA van en rondom KSCC Nijmegen

Woensdag 11 december
9.00 uur Vertrek KSCC busreis naar kerstmarkt in Essen (D).
Er is GEEN REPETITIE van het koor De Waalkanters i.v.m. de busreis naar Essen.
Vrijdag 13 december
15.00 uur CBRB Algemene ledenvergadering in Stadion De Kuip Van Zandvlietplein Rotterdam.
Donderdag 19 december
13.30 uur Crea-Doe kerst workshop. Kosten incl. materiaal (eigen bord ± 30 cm Ø meenemen) en koffie met appeltaart zijn € 19,- p.p. Opgeven vóór donderdag 12 december.
Vrijdag 20 december
14.00 uur Kerststukjes maken voor de KSCC kerstmarkt. Voor het activeren van de groene vingers.
Zaterdag 21 december
11.00 uur Opbouw voor KSCC kerstmarkt van zondag.
Zondag 22 december
9.00 t/m 11.00 uur (verdere) Opbouw voor de kerstmarkt ’s middags. De opbouw stopt om 11.00 uur. Tijdens de heilige Mis wordt er niet opgebouwd.
12.15 uur Aanvang KSCC Kerstmarkt 2019
Maandag 23 december
9.00 uur Cuore cursussen. Met BHV cursus en reanimatie cursus (BLS) met het gebruik van de AED. O.l.v. Wilma van Sandijk.
Dinsdag 24 december
18.00 uur Herdertjesmis voor en met de kinderen. M.m.v. de families Wagemakers en Kuenen voor muziek en voorlezen. Kinderen die mee willen spelen (of meezingen) mogen hun muziekinstrument meenemen.
21.30 uur Kerstnachtviering m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren en Philip (trompet) & Jeroen (hoorn) van de Ven.
Woensdag 25 december
10.30 uur Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald aan de Slotemaker de Bruïneweg 268, Nijmegen (Goffertpark). M.m.v. KSCC Kerkkoor en koor De Waalkanters o.l.v. Gerard Verschuren. Sylvia Greve (zang) en Ingeborg Hubens (piano) en artiesten van het circus Freiwald.
Donderdag 26 december
11.00 uur Tweede Kerstdagviering. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Dinie Jacobs (fluit) en Martin Hoenselaar (piano).
Zaterdag 28 december
10.00 uur Telematicadag. Vanaf 9.30 uur inloop en koffie.
Maandag 30 december
14.30 uur Kon. BLN-Schuttevaer ZON jaarvergadering. In Van de Valk Hotel, Raamweg 10 in Cuijk.
Woensdag 1 januari
19.00 uur Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen. Zegen over het nieuwe jaar. m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.
20.00 uur Aansluitende Nieuwjaarsreceptie KSCC Nijmegen.
Zondag 5 januari
11.00 uur H. Mis van de Driekoningen.

Agenda Binnenvaartsoos Zwijndrecht

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het Julia Internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht.

Dinsdag 17 december
13.30 uur Binnenvaart – Kerstsoos
Donderdag 19 december
17.00 uur Kerstviering van het Julia Internaat in de Heilige Hart van Jezus Kerk, Burg. de Bruïnelaan 78 Zwijndrecht.
Dinsdag 7 januari
13.30 uur Binnenvaartsoos.
Dinsdag 21 januari
13.30 uur Binnenvaartsoos.

Agenda Schippersdansavond ‘Paramont’

Kerstbal in het ARA Hotel, Veerweg 10 Zwijndrecht.
Toegangsprijs € 25,- p.p incl. 1 consumptie, hapjes en kerstbrood.

Zaterdag 14 december
20.00 uur Kerstbal. De muziek wordt verzorgd door Duo Joyride uit Alkmaar.

Contactpersoon: Wilma Vissers. T: +31(0)6 – 15 06 35 39

Agenda Millingse Schippersvereniging St. Nicolaas

Alle activiteiten van de soos vinden plaats bij Café de Kastanje, Heerbaan 119 te Millingen aan de Rijn

Donderdag 19 december
14.00 uur Soosmiddag.
Woensdag 1 januari
11.00 uur Nieuwjaarseucharistieviering in Café de Kastanje.
Donderdag 30 januari
14.00 uur Soosmiddag.

Agenda KSCC ‘Het Zuiden’

Elke zondag 10.30 uur H. Mis of Woord en Communiedienst.
Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.
Elke woensdag 14.00 uur Kaarten en koffiedrinken.

Dinsdag 14 december
14.00 uur Bingo.

Woensdag 15 december
13.00 uur Eindejaarsdiner.

Agenda KSCC Rotterdam

Eerste Kerstdag 25 december
11.00 uur Kersteucharistieviering in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam. Er is GEEN viering op de derde zondag van december.

Agenda SV Sterreschans Doornenburg

Alle activiteiten van de Schippersvereniging Sterreschans vinden plaats op het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Donderdag 19 december 19.30 uur Algemene ledenvergadering SV Sterreschans.
Vrijdag 27 december
Geen praatavond i.v.m. Kerstvakantie
Vrijdag 31 januari
19.30 uur Gezellige praatavond.

Agenda SOOS Maasbracht

Alle activiteiten van de SOOS Maasbracht vinden plaats in de Maaslandzaal
boven het Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Dinsdag 7 januari
14.00 uur Gezellige SOOS middag.

Agenda Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl

08 december 09.30 uur: Ds. M. de Nooijer uit Veendam
15 december 09.30 uur: Ds. R. Ham Radio uitzending via Havenstad FM
22 december 09.30 uur: Ds. R. Ham
24 december 22.00 uur: Ps. E. Fokkert Kerstnachtdienst
25 december 10.30 uur: Ds. R. Ham 1e Kerstdag
29 december 09.30 uur: Ds. R. Ham en ps. G. Fokkert Gedachtenisdienst
31 december 19.00 uur: Br. R. Reintsema Oudejaarsdienst
05 januari 09.30 uur: Ds. R. Ham Viering van het Heilig Avondmaal
12 januari 09.30 uur: D.T. Bosscher uit (N-Bergum)
19 januari 09.30 uur: Ds. R. Ham
26 januari 09.30 uur: Ps. G. Fokkert
02 februari 09.30 uur: Ds. R. Ham Viering van het Heiig Avondmaal
09 februari 09.30 uur: Ps. G. Fokkert
23 februari 09.30 uur: Ds. J. Zeldenrust
16 februari 09.30 uur: Ds. R. Ham
01 maart 09.30 uur: Ps. G. Fokkert Viering van het Heilig Avondmaal
08 maart 09.30 uur: Ds. J. Zeldenrust
15 maart 09.30 uur: Ds. R. Ham
22 maart 09.30 uur: Ds. R. Ham
29 maart 09.30 uur: Br. R. Peters uit 2e Exl-mond
05 april 09.30 uur: Ds. R. Ham Viering van het Heilig Avondmaal

Iedere donderdagavond aanvang 19.30 uur: Bijbelbespreking of Kringavond, www.baptisten-delfzijl.nl 

Agenda Binnenvaartpastoraat

Jonge gezinnenweekend 3 t/m 5 april in Hardenberg
Voor meer info: Edith Schippers, 06-19450143, jongegezinnenweekend@gmail.com