woensdag, mei 22, 2019

Agenda KSCC Nijmegen

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag
11.00 uur Eucharistieviering
Maandag
10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag
10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag       
10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor.
Donderdag
15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (even weken)
19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag
09.30 uur Bloemschikken

EXTRA van en rondom KSCC Nijmegen

Woensdag 22 mei
19.30 uur Cursus Vaarbewijs 1 door Vaarschool SAW
Donderdag 23 mei
11.15 uur Voorbespreking Heidag voor besturen LKSCC en Landelijke Parochie.
Vrijdag 24 mei
10.00 uur Algemene Ledenvergadering en congres Kon. BLN Schuttevaer. V.d. Valk Hotel, Parallelweg zuid in Nieuwerkerk
Zondag 26 mei
12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie.
15.00 uur Inschepen voor KSCC ziekenvaartocht Prins Willem Alexander op de Rijnkade in Arnhem.
Donderdag 30 mei
11.00 uur Hemelvaartviering en H. Communieviering voor Eerste Heilige Communie. Enkele kinderen spelen zelf een instrument.

Agenda ‘Het Zuiden’

Zondag
10.30 uur H. Mis of Woord en Communiedienst.
Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.
Woensdag
14.00 uur Handwerken en kaarten. Bibliotheek geopend.

Baptisten gemeente Havenlicht

26 mei 2019
09.30 uur: Ds. R. Ham
30 mei 2019
09.30: Hemelvaartsdienst wordt gehouden in Appingedam
02 juni 2019
09.30 uur: Ds. G.B. Bosveld. Viering van het Heilig Avondmaal.
09 juni 2019
09.30 uur: Ds. R. Ham. 1e Pinksterdag.
16 juni 2019
09.30 uur: Ds. J. Kalkhuis uit
23 juni 2019
09.30 uur: Ds. R. Ham
30 juni 2019
09.30 uur: Ds. A. de Vries. Radio uitzending via Havenstad FM
07 juli 2019
09.30 uur: Ds. R. Ham
14 juli 2019
09.30 uur: Ds. R. Ham

Iedere donderdagavond: aanvang 19.30 uur:
Bijbelbespreking of Kringavond
www.baptisten-delfzijl.nl

Agenda KSCC Rotterdam

Elke derde zondag van de maand
11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Agenda Millingse Schippersvereniging St. Nicolaas
Alle activiteiten van de soos vinden plaats bij Café de Kastanje, Heerbaan 119 te Millingen aan de Rijn

Maandag 3 juni
9.45 uur Reisje op de Rijn van Xanten naar Duisburg

Agenda Binnenvaartsoos Zwijndrecht
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het Julia Internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Agenda Schippersdansavond ‘Paramont’
In Restaurant Paviljoen Develhof, Parklaan 1 te Zwijndrecht. Toegangsprijs € 10,- .
U hoeft u niet van te voren aan te melden.
Contactpersoon: Wilma Vissers. T: +31(0)6 – 15 06 35 39

Agenda Binnenvaartpastoraat’

Hemelvaartweekend 29 mei t/m 2 juni te Friesland
Voor meer info: www.hemelvaartweekend.nl

Bible Outdoor Days Oostenrijk 17 t/m 21 juni te Oostenrijk
Voor meer info: www.binnenvaartevents.nl

Gezinsweekend Hattem 28 juni t/m 1 juli te Hattem
Voor meer info: gerdavandervliet@caiway.nl

Woman Challenge Days 4 t/m 6 september
Voor meer info: www.binnenvaartevents.nl

Binnenvaart Ontmoetingsdag 21 september in Woudenberg
Voor meer info: www.binnenvaartevents.nl

Najaarsweekend 25 t/m 28 oktober in Hattem
Voor meer info: gerdavandervliet@caiway.nl